Verkeerskunde

In een dichtbevolkt land als Nederland willen we dat alle weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Daarbij is het de ambitie om in 2030 géén verkeersdoden te hebben. Veilig ingerichte wegen zijn daarbij cruciaal. Aveco de Bondt adviseert hierin voor de juiste oplossingen.

Verkeerssituaties in beeld

Op een verschillende plekken in Nederland is het verkeer nog niet veilig (genoeg). Om deze te verbeteren is eerst inzicht nodig. Wij helpen wegbeheerders en overheden met het in kaart brengen van (vermoedelijke) onveilige situaties en het uitbrengen van advies voor verbeteringen. Daarnaast kunnen we verkeersveiligheidsaudits uitvoeren voor bestaande ontwerpen.

Afbeelding 1 Verkeerskunde

Wij kijken verder dan regels alleen. Wij begrijpen zowel technische aspecten als het gedrag van weggebruikers. Daarmee bieden we waardevolle inzichten voor echte verbeteringen in verkeersveiligheid.

Afbeelding 2 Verkeerskunde

Onze aanpak

Met de kennis van onze gecertificeerde verkeersveiligheidsauditoren maken wij onveilige situaties op een gestructureerde manier inzichtelijk. Dit gaat verder dan het toetsen van de situatie aan de richtlijnen van het CROW. Iedere situatie is namelijk uniek waardoor het gedrag van de weggebruiker door specifieke omstandigheden wordt bepaald. Door ook vanuit de weggebruiker de situatie te beoordelen nemen we de taakbelasting mee. Het resultaat? Inzichten die essentieel zijn om te komen tot goede en effectieve maatregelen. Een extra meerwaarde: onze onafhankelijke kijk maakt blinde vlekken zichtbaar. Zo ontstaan er gestructureerde (nieuwe) oplossingsrichtingen.

Gecertificeerde auditoren in huis

Verkeersveiligheidsaudits op het hoofdwegennet zijn aan regels gebonden en mogen alleen door gecertificeerde auditoren worden uitgevoerd. Deze specialisten hebben wij in huis!

Wat levert dat op?

Inzicht en waar nodig advies voor eenvoudige maatregelen die de verkeersveiligheid significant verbeteren.

Aan de slag met verkeerskunde? Hilgard helpt je verder!

Hilgard van Alphen
Business Development Manager
hvalphen@avecodebondt.nl
+31 650 22 30 27