Water voor infra

Grote infrastructurele projecten vragen vaak om tijdelijke extra voorzieningen. Bijvoorbeeld voor afwatering. Wij helpen aannemers en uitvoerders met een tijdelijk watersysteem dat gedragen wordt door de omgeving.

Tijdelijke watersystemen voor infraprojecten

Werken aan grote infrastructurele projecten betekent continu meebewegen, omgaan met nieuwe inzichten en oplossingen afwegen. Ook op het gebied van water. Binnen infraprojecten werken wij in integrale ontwerpteams en zorgen we voor een maakbaar ontwerp van alle water gerelateerde aspecten. We brengen inzicht in de werking van het watersysteem, ontwerpen een tijdelijk watersysteem dat weinig impact heeft op de omgeving en zorgen voor een monitoring tot na de realisatie. Van ontwerp voor hemelwaterafvoer (aardebaan, viaducten, onderdoorgangen, etcetera) tot aan drainage- en infiltratiesystemen. Ook geven we bemalingsadviezen. 

Afbeelding 1 Water voor Infra

Voorbeeldvragen waar we onder andere bij helpen:

  • Hoe passen we stuwen en dijken zo goed mogelijk aan bij het verleggen van deze weg? 
  • Hoe zorgen we dat de weg zijn water altijd kwijt kan in een situatie met weinig ruimte voor onderhoud? 
  • Hoe zorgen we dat het nieuwe watersysteem en de afwatering met elkaar kloppen én door de omgeving geaccepteerd wordt als duurzame oplossing? 

We brengen het huidige watersysteem in kaart

Allereerst bestuderen we het project en brengen we het huidige watersysteem in kaart. Dit doen we op basis van beschikbare data en aan de hand van modellen en methodes. Daarna bedenken en ontwerpen we een tijdelijk watersysteem met zo min mogelijk impact op de omgeving. Deze ontwerpen stemmen we af met waterschap en omwonenden. Communicatie is belangrijk, zowel voor- als tijdens de werkzaamheden. We werken transparant, gestructureerd en denken actief mee in het proces. Met praktische hydrologen en wateringenieurs maken we echt onderdeel uit van de ontwerpteams van de aannemer. We combineren maakbaarheid en duurzaamheid op praktische wijze in onze watersystemen.  

Verlagen grondwaterstand

Tijdelijke bemalingen zijn vaak nodig om de grondwaterstand te verlagen bij werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur en constructies. Wij stellen adviezen op voor bemalingen samen met de uitvoerders en het waterschap. Met oog voor onttrekkingsproblematiek in de omgeving en in samenhang met bouwveiligheid tijdens de uitvoering. 

Afbeelding 2 Water voor Infra

Wat levert het op?

Afgestemd ontwerp voor een afwateringssysteem bij infrastructurele werken, met zo min mogelijk impact op de omgeving. Daardoor geen overlast en stagnatie tijdens de werkzaamheden, meer veiligheid tijdens de bouw en draagvlak bij bevoegd gezag en omwonenden. Kortom, een soepel project!  

Aan de slag met water voor infra? Jaap helpt je verder!

BSc Jaap de Vos
Senior adviseur Waterveiligheid en Geohydrologie
jdvos@avecodebondt.nl
+31 6 104 52 865

Alle projecten