Waterdataplatform ARGUS

Van grondwatersystemen tot drainage- en infiltratiesystemen; ze bevatten tegenwoordig veel sensoren. Je hebt daardoor als beheerder een schat aan informatie tot je beschikking. Waterdataplatform ARGUS helpt je om de kwaliteit van al die data te bewaken, verbeteren, slimmer te benutten en om te zetten in doelmatige acties.

Waterdata voor efficiënte waterkeuzes

Waterdata helpt bij het maken en onderbouwen van efficiënte waterkeuzes. Aveco de Bondt werkt met ARGUS, een tool die datastromen uit meerdere bronnen en meetnetten samenbrengt in één database. ARGUS is ontwikkeld in samenwerking met waterbeheerders en waterspecialisten. Aveco de Bondt beschikt bovendien over meer dan 30 jaar ervaring in meetnetbeheer (>4.000 meetpunten in beheer) én de toepassing ervan in praktijkgericht onderzoek. Jij bent dus verzekerd van een waterdataplatform dat intuïtief is in gebruik en nauw aansluit bij de uitdagingen waar jij elke dag mee te maken hebt. Wij helpen je om ARGUS helemaal op maat in te richten voor jouw organisatie en gebruikers op weg te helpen. Zodat je het maximale uit het platform en jouw data haalt.

Afbeelding 1 Waterdataplatformen ARGUS

Met ARGUS maak je niet alleen gebruik van data. Deze tool helpt je de data te verzamelen en om te zetten in waardevolle inzichten. Zo heb jij als beheerder meer controle over je eigen assets en houd je tijd over voor jouw kerntaken.

Argus Infographic nieuws 23082022

Functionaliteiten van Waterdataplatform ARGUS

ARGUS helpt jou meer te halen uit waterdata. Komt een grondwaterstand onder of juist boven de signaleringswaarde van een peilbuis, waardoor een veenlaag droog dreigt te vallen of kruipruimtes nat worden? Of daalt de grondwaterstand onverklaard hard, omdat er mogelijk iemand in het gebied aan het bemalen is? Of stijgt de waterstand in een meetpunt meer dan in de omliggende meeptunten? ARGUS waarschuwt jou en maakt waterdata als volgt inzichtelijk:

 • Centrale controle en opslag van waterdata: 

  ARGUS ordent en controleert data voor jou. Bij eventuele datagaten en meetfouten krijg je een correctievoorstel. Daarmee creëren we een betrouwbare basis voor analyses of zelfs geautomatiseerde aansturing. Data staat veilig in de Cloud en is overal en altijd makkelijk beschikbaar en deelbaar. Ook als partners met andere tools werken.

 • Slimme analyse- en waarschuwingsmodules: 

  Data zijn nooit een doel op zich. Het draait natuurlijk om de informatievragen, verbanden, de trends, de afwijkingen en bijhorende acties. ARGUS helpt je om jouw datastromen om te zetten in waardevolle inzichten. Het platform bevat hiervoor verschillende analyse- en waarschuwingsmodules. Zo ontvang je waarschuwingen over belangrijke veranderingen in de grondwaterstand en de mogelijke gevolgen die daarmee gepaard gaan. 

  Ook is het mogelijk om op maat gemaakte analysescripts (AI of machine learning) voor scenarioberekeningen aan jouw platform te koppelen. Zo kan je anticiperen op onder meer periodes van langdurige droogte en communiceren met stakeholders voordat ze de gevolgen daarvan merken in de vorm van schade of onttrekkingsverboden. Doordat ARGUS de analyses voor je uitvoert, houd jij tijd over voor kerntaken zoals klimaatadaptatie, beheer van assets en bewonerscontact.

 • Visualisatie via kaarten en dashboards: 

  ARGUS projecteert data op GIS-lagen en geeft de resultaten overzichtelijk weer in dashboards. Je kunt snel zien hoe jouw watersysteem, waterassets, waterinfrastructuren of meetnetten functioneren. Bovendien kun je de dashboards aanpassen en gebruikmaken van interactieve, bijna real-time kaartverhalen om collega’s, bewoners en andere belanghebbenden te informeren over de huidige watersituatie en de betekenis ervan.

Afbeelding 2 Waterdataplatformen ARGUS

Wat levert waterdataplatform ARGUS op?

ARGUS biedt jou de mogelijkheid om waterdata op de kaart te zetten en om te zetten in goed onderbouwde keuzes voor jouw project. Met oog voor de omgeving en maatschappelijke opgaven.

Aan de slag met waterdataplatform argus? Leon helpt je verder!

MSc Leon van Hamersveld
Projectmanager Stedelijk & Landelijk Water
lvhamersveld@avecodebondt.nl
+31 6 532 46 344