Watersysteemanalyse

Het landelijke gebied staat voor grote uitdagingen. Landbouw intensiveert, steden breiden uit en er moet meer ruimte komen voor de natuur. Water speelt bij deze opgaven een belangrijke rol en wordt steeds meer als hoofdelement gezien bij gebiedsprocessen. Wij adviseren in duurzame en functionele watersystemen.

Veerkrachtige watersystemen

Het landelijk gebied kent vaak grote verschillen in landgebruik in een relatief klein gebied. Dat maakt het duurzaam en functioneel houden van watersystemen uitdagend. Bij Aveco de Bondt begrijpen we dat de ontwikkeling van een veerkrachtig, klimaatbestendig watersysteem meer is dan een mooi gevisualiseerd ontwerp of complexe verbinding van verschillende modellen. Wij bedenken maatregelen voor bijvoorbeeld het tegengaan van verdroging in een natuurgebied of het inpassen van een weg in een kwetsbaar bodem-watersysteem. Maar we adviseren ook in vraagstukken als het klimaatbestendig inrichten van stedelijke uitbreiding in landelijk gebied. 

Afbeelding 1 Watersysteemanalyse

Oplossingen voor duurzame en functionele watersystemen

De ontwikkeling van een veerkrachtig, klimaatbestendig watersysteem vraagt om praktische en maakbare ontwerpen die gemakkelijk te onderhouden zijn. Met inzet van visualisaties betrekken wij belanghebbenden en verwerken we belangen gemakkelijk in het ontwerp. Ook zijn en blijven we altijd bij de praktijk betrokken en werken we nauw samen met aannemers. We helpen (semi)overheden, aannemers en gebiedsontwikkelaars bij het in beeld brengen van het systeem van bodem, water en functies in een gebied en de omgeving. Daarna maken wij inzichtelijk welke keuzes er zijn, wat daarvan de gevolgen zijn en komen we samen met opdrachtgevers tot de meest geschikte set aan maatregelen. Denk hierbij aan:

  • Watersysteemanalyse: Een helder rapport of visualisatie van het watersysteem, met inzicht in kansen, risico’s en oplossingen. Dit leidt tot doelmatige en onderhoudbare maatregelen in het watersysteem.   Wij creëren een gezamenlijke en effectieve klimaatadaptieve aanpak op het gebied van droogte, wateroverlast, hitte en overstromingen.
  • Hydrologische omgevingseffecten bij ruimtelijke ontwikkeling: We maken effecten van een ingreep op de grondwaterstand inzichtelijk en gaan in samenspraak met de omgeving op zoek naar oplossingen die problemen in de samenhang oplossen. Zo worden negatieve effecten voorkomen.
  • Geohydrologisch onderzoek en monitoring: We geven bouwkundig advies voor vochtoverlast en funderingsschade. We analyseren de vochtbronnen, bekijken hoe vocht zich door het pand beweegt en welke oplossingen voor de lange termijn effectief zijn.  
  • Tygron Academy TrainingenIn samenwerking met Tygron voorzien we waterprofessionals van de nieuwste en meest geavanceerde tools voor waterbeheer en hydrologische analyses. 

We kijken altijd vooraf naar de best passende oplossing. Natuurlijk ontwerpen wij graag een nieuwe stuw, maar alleen als het ook de beste manier is om het watersysteem duurzaam en functioneel te houden.

Afbeelding 2 Watersysteemanalyse

Wat levert onze watersysteemanalyse op?

Een veerkrachtig, klimaatbestendig watersysteem dat duurzaam functioneert en beheersbaar blijft. Dat geeft ruimte om toekomstgericht te blijven ontwikkelen vanuit de kracht van het watersysteem.  

Aan de slag met watersysteemanalyse? Sara helpt je verder!

dr. Sara Eeman
Senior Projectmanager Stedelijk en Landelijk water
seeman@avecodebondt.nl
+31 6 129 08 816

Alle projecten