Watertoets

Voor het indienen van een bestemmingsplan of het aanvragen van een omgevingsvergunning heb je een ruimtelijke onderbouwing nodig. Water is één van de onderdelen van een ruimtelijke onderbouwing. Hoe is de hydrologische situatie binnen jouw plangebied op dit moment en hoe gaat deze er na de voorgenomen ontwikkeling uitzien. Met een watertoets kun je aantoonbaar maken dat een ontwikkeling de waterhuishouding in de omgeving niet verslechtert en dat jouw ontwikkeling klimaatbestendig is. Aveco de Bondt kan deze watertoets uitvoeren en eventueel combineren met een waterhuishoudingsplan.

Samen inzicht in de wateropgave

Een watertoets doorlopen wij samen met jou en de waterbeheerders binnen jouw plangebied. Vaak zijn dit de gemeente en het waterschap. Middels een bureaustudie geven we inzicht in de mogelijkheden en aandachtspunten voor de ontwikkeling. We beantwoorden hierbij vragen als ‘hoeveel watercompensatie of waterberging moet ik aanleggen’, ‘wat is de lokale grondwaterstand?’, ‘waar kan ik mijn riolering op aansluiten’ en ‘welke vergunningen heb ik nodig?’. Als de omstandigheden erom vragen, voeren we veldonderzoek uit om de grondwaterstanden en de doorlatendheid van de grond te bepalen of om de huidige situatie te inventariseren. Op basis van de resultaten adviseren we je over de mogelijkheden om het plan water- en klimaatbestendig in te richten en hoe je aan het beleid van de waterbeheerder kunt voldoen.

Afbeelding 1 Watertoets

Maatwerk voor het plan en klimaatadaptatie

Een watertoets is altijd maatwerk. Dit vereist begrip van de omgeving: de ondergrond, het watersysteem en de functies in de omgeving. Kllimaatverandering leidt daarbij op steeds meer plaatsen tot de noodzaak om elke aanpassing in de (openbare) inrichting klimaatbestendig te maken. Aveco de Bondt beschikt over de benodigde expertise om alle ruimtelijke elementen, boven maar ook ondergronds,  een plek te geven in het advies. Zo werken we samen met jou aan een klimaatbestendig, robuust plan en een klimaatbestendige inrichting van Nederland.

Afbeelding 2 Watertoets

Geïnteresseerd in onze mogelijkheden om te ondersteunen bij de omgevingsparticipatie?

Ben je geïnteresseerd in een watertoets voor jouw ontwikkeling? Of heb je meer behoefte aan een regenwater- of rioleringsontwerp voor jouw plan? Neem dan contact met ons op over ons waterhuishoudingsplan.

Aan de slag met watertoets? Thijs helpt je verder!

Thijs Visser
Senior adviseur Stedelijk en Landelijk water
tvisser@avecodebondt.nl
+31 6 510 85 947