Waterveilige landschappen

Door de verandering van het klimaat neemt de hoeveelheid water die door de Nederlandse rivieren moet worden afgevoerd de komende jaren toe. Waterkerende landschappen vormen een totaalaanpak waarin het gehele gebied meewerkt aan de waterveiligheidsopgave. Efficiënt en daadkrachtig. Wij adviseren hierin.

Dijkverbetering koppelen aan gebiedsaanpak

De hoeveelheid water die bij Lobith Nederland de komende jaren binnenstroomt gaat toenemen. Om de waterveiligheid in het rivier- en merengebied te kunnen garanderen, worden rivierdijken verhoogd en waterstanden verlaagd door rivieren meer ruimte te geven. Wij zien hierin de mogelijkheid om nog een derde dimensie toe te voegen: het creëren van waterkerende landschappen. Waarbij dijkverbetering onderdeel wordt van de bestaande ambities in een gebied. Dit verbreedt projecten en maakt het mogelijk om naar andere, bredere en innovatievere oplossingen voor waterveiligheid te zoeken.

Afbeelding 1 Waterveilige Landschappen

Hoe pakken we het aan?

Allereerst brengen we alle ambities en de kenmerken van een gebied in kaart. Daarna onderzoeken we de mogelijkheden voor een totaalaanpak. We kijken naar maatregelen waarbij de rivier en lokale potenties optimaal worden benut en betekenis aan het landschap geven. Met digitale tools kunnen we aantonen welke rivierverruimende maatregelen goed en met acceptabele tijdelijke gevolgen te realiseren zijn. Denk hierbij aan gevolgen voor landbouw, natuur en bebouwing. Zo creëren we een plan voor een waterkerend landschap.

Waterkerend landschap – het gehele landschap werkt mee

Een waterkerend landschap is meer dan een dijk die aan beide zijden goed is ingepast in de ruimte. Een waterkerend landschap waarborgt de veiligheid, omdat het gehele landschap (met voorlanden, begroeiing, overslagbestendige dijken, afvoer van water aan de landzijde, klimaatdijken, etcetera) meewerkt aan het opvangen van water. Ook kent een waterkerend landschap gebruik toe in het landschap: van agrarisch, tot recreatie of bewoning. Afgestemd op de mogelijke frequentie van hoog water en de tijdsduur daarvan.

Waterkerend landschap is innovatief

Traditiegetrouw worden dijken sterker gemaakt met damwanden of een verhoging of verbreding. Een waterkerend landschap is veel meer dan dat alleen. Het hele landschap werkt mee aan de waterveiligheidsopgave. Daarom is meer afstemming nodig met betrokkenen en bevoegd gezag. En moeten regionale overheden onderling samenwerken. Dit vraagt wat extra inspanning, maar het levert uiteindelijk een doelmatige en goedkopere inrichting van het watersysteem op.

Afbeelding 2 Waterveilige Landschappen

Wat levert het op?

Advies en totaalaanpak voor waterkerende landschappen.

Aan de slag met waterveilige landschappen? Martin helpt je verder!

ing. MPM Martin Schepers
Leading Expert Waterveiligheid
mschepers@avecodebondt.nl
+31 6 183 00 339