Wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten alle woningen van het aardgas af zijn. Een deel al in 2030. Dit betekent dat gemeenten in Nederland aardgas moeten vervangen voor duurzame alternatieven. Gemeenten zijn verplicht een wijkuitvoeringsplan (WUP) te maken voor wijken die voor 2030 van het aardgas af gaan. Aveco de Bondt helpt gemeenten bij het ontwikkelen van wijkuitvoeringsplannen die aansluiten bij de lokale omstandigheden.

Opvolging RES en Transitievisie Warmte

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het waarmaken van de internationale klimaatafspraken van Parijs. Op regionaal niveau via de Regionale Energiestrategie (RES) en op gemeentelijk niveau via de Transitievisie Warmte (TVW) en het Wijkuitvoeringsplan. Het Wijkuitvoeringsplan vraagt om de stap te zetten van analyse en bedenken naar doen. Dat betekent bewoners meenemen richting een duurzaam alternatief. Hier voegt Aveco de Bondt waarde toe door in samenspraak mét een wijk te komen tot een maakbaar Wijkuitvoeringsplan.

Afbeelding 1 Wijkuitvoeringsplan

De energietransitie inzetten als een voordeel voor zo veel mogelijk stakeholders. Voor die vertaling van strategisch niveau naar wijk-, straat- en woningniveau gaat Aveco de Bondt

Van planvorming tot uitvoer

Wij helpen gemeenten bij het vormgeven van deze uitvoeringsplannen. Met informatie die we generen uit de TVW en analyses in de wijk maken we een plan en schetsontwerp voor de wijk. Hierin verwerken we niet alleen alternatieve energiebronnen, maar alle (sociale aspecten) in een wijk. Als we dan toch van het gas af gaan, laten we dan andere problemen ook meenemen. Een integrale aanpak waarbij we rekening houden met de bewoners en andere belanghebbenden in de wijk. Ons team heeft kennis op verschillende niveaus in projecten, van planvorming en schetsen tot aan de uitvoering. Dat maakt onze ontwerpen haalbaar en goed uitvoerbaar.

Stappenplan Wijkuitvoeringsplan

We volgen de volgende 5 stappen om te komen tot een wijkuitvoeringsplan:

  1. Stap 1 - Een integrale analyse wijkaanpak: We starten met een integrale analyse van verschillende bouwstenen en opgaven in de wijk. In deze fase voeren we ook de stakeholderanalyse uit en starten we met de participatie.
  2. Stap 2 - Een integraal schetsontwerp: Onze stedenbouwkundigen, landschappers, infraspecialisten, assetmanagers en omgevingsmanagers maken samen mét de belangrijkste belanghebbenden een integraal schetsontwerp voor de wijk.
  3. Stap 3 - Kostenraming, ook maatschappelijke kosten: We zijn in staat om in een schetsontwerp fase een raming af te geven. Dit maakt besluitvorming eenvoudiger.
  4. Stap 4 - De uitvoeringsstrategie: Aan de hand van het ontwerp, de ramingen maar ook vooral vanuit de participatie en stakeholdermanagement wordt een uitvoeringsstrategie opgesteld. De verschillende stakeholders en hun eigen planningen worden hierin opgenomen. Onze kennis van de uitvoering heeft hier grote toegevoegde waarde.
  5. Stap 5 - Vervolg richting realisatie: Wij stellen het wijkuitvoeringsplan op en voeren deze ook uit. Wij kennen verschillende typen bestekken en contactvormen om tot realisatie te komen.

 

Afbeelding 2 Wijkuitvoeringsplan

Wat levert dat op?

  • Een gedragen en uitvoerbaar ontwerp voor de wijk
  • Beperking in overlast door een écht integrale benadering
  • Meerwaarde door een zorgvuldig participatieproces
  • Een toekomstbestendige en leefbare wijk

Aan de slag met wijkuitvoeringsplan? Wouter helpt je verder!

Wouter Reilink
Projectmanager Projectmanagement en Ontwerp
wreilink@avecodebondt.nl
+31 6 227 61 643