icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Bemalingsadviezen

Tijdelijke bemalingen zijn vaak noodzakelijk om de grondwaterstand te verlagen bij werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur en constructies. Het bemalingsadvies is tegenwoordig meer dan een formaliteit voor een melding of de aanvraag van de watervergunning. Het is een instrument om uitvoeringsrisico's te beheersen en schade aan de omgeving te voorkomen. De BRL12000 biedt de methodiek waarmee inzicht wordt verkregen in omgevingsrisico's, uitvoeringsmethode en benodigde vergunningen.

ing. Rick  Oosterhoff
ing. Rick Oosterhoff

BEMALINGSADVIES

We stellen bemalingsadviezen op conform de BRL12000 "Beoordelingsrichtlijn tijdelijke bemalingen" en de BRL12010 "Voorbereiden melding of vergunning".

Met het bemalingsadvies wordt inzicht verkregen in de benodigde bemalingsmethode, de hoeveelheid te onttrekken grondwater, de omgevingsbeïnvloeding van de bemaling en eventuele compenserende maatregelen om het risico op schade aan de omgeving te beperken. 

Op basis van het bemalingsadvies kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd voor het onttrekken en lozen van grondwater. Deze vergunningaanvragen kun je, indien gewenst, ook aan ons overlaten.  

EXPERTISE

We hebben veel ervaring met het opstellen van bemalingsadviezen, variërend van rioolvervangingen tot de aanleg van ondergrondse kelders bij het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam. We maken daarbij gebruik van zowel analytische berekeningen als complexe grondwatermodellen.

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP!
ing. Rick  Oosterhoff
ing. Rick Oosterhoff
Senior Adviseur
T +31 6 273 727 35
roosterhoff@avecodebondt.nl