icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Beoordeling constructieve veiligheid

Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk voor het borgen van de constructieve veiligheid van hun gebouw. Vanuit het ontwerp is hier veel aandacht voor, maar ook in de gebruiksfase is het van belang om de veiligheid te borgen. Wij voeren veiligheidsonderzoeken voor bestaande gebouwen en adviseren over eventuele maatregelen.

Ontwerp-constructies.jpg

Constructieve veiligheid bestaande gebouwen

Diverse aspecten kunnen de constructieve veiligheid van een gebouw negatief beïnvloeden. Denk aan: weersinvloeden, gewijzigd gebruik, gewijzigde belastingen, brand, verbouwingen, schades, degradatie en achterstallig onderhoud. Wanneer er twijfels zijn aan de constructieve veiligheid van een gebouw of gebouwonderdeel, is het van belang dat een deskundig onderzoek wordt uitgevoerd ter beoordeling van de risico’s. Wij kunnen dit onderzoek uitvoeren en gerichte (herstel-)maatregelen voorschrijven om de veiligheid te borgen. 

Werken-een-leven-lang-leren.jpg

Hoe we het aanpakken

De beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw of constructie vindt plaats op basis van een risico-gestuurd onderzoek. Vaak bestaat een onderzoek uit een archiefstudie, een inspectie op locatie (eventueel aangevuld met materialenonderzoek) en een constructieve schouwing. Waar nodig wordt deze onderbouwd met constructieve berekeningen op basis van de NEN8700 (dat wil zeggen: de rekennorm voor bestaande constructies). Deze onderzoeken worden opgepakt in een team dat bestaat uit een projectleider, adviseur, constructeur en inspecteur. Waar nodig wordt specialistische kennis ingezet op het gebied van bijvoorbeeld materiaalkunde, corrosie, beton onderhoudskunde, metselwerk of hout.

Contractvorm Assetmanagement.jpg

Korte en lange termijn veiligheid

Blijkt tijdens het onderzoek dat de situatie kritisch is of er direct actie noodzakelijk is, dan nemen we direct contact op met de opdrachtgever of gebouweigenaar. Er wordt afgestemd welke maatregelen noodzakelijk zijn om de korte termijn de veiligheid te borgen. Naast het beoordelen van de korte termijn veiligheid, kunnen wij ook voorspellingen doen ten aanzien van de lange termijn constructieve veiligheid. Waar ontstaan risico’s en hoe kan daar vroegtijdig op ingespeeld worden?

Balkon-cur248.JPG

Regelgeving rondom veiligheidsonderzoeken

Voor specifieke onderwerpen is vanuit een wettelijk kader regelgeving opgesteld waaraan onderzoek moet voldoen. Zo is voor balkon- en galerijonderzoek de richtlijn CUR248 opgesteld, welke als leidraad dient voor de aanpak van onderzoek. Maar ook voor de beoordeling van breedplaatvloeren en voor constructieve veiligheid van stadions is specifieke regelgeving opgesteld. Wij zijn op de hoogte van deze regelgeving en kennen de dilemma’s waar een gebouweigenaar tegenaan kan lopen.

Wat levert deze dienst op?

  • Inzicht in de constructieve veiligheid van een gebouw
  • Eventueel advies omtrent maatregelen om de veiligheid te borgen
Constructief ontwerp.jpg

Constructieve berekeningen en ontwerpen en aardbevingsbestendig bouwen

Naast constructieve veiligheid houden we ons ook bezig met constructieve berekeningen en ontwerpen en aardbevingsbestendig bouwen.

Twijfels over de veiligheid van een gebouw? Neem contact met ons op!
Jan Willems
Adviseur bestaand vastgoed
T +31 6 836 13 521
jwillems@avecodebondt.nl