Renovatie daken Ekro Apeldoorn

Door Ekro zijn wij gevraagd voor integraal technisch advies voor de renovatie van een groot aantal daken in Apeldoorn. Daarbij hebben wij de afweging gemaakt of het dak geschikt is om te overlagen of compleet te vervangen. De totale gezamenlijke oppervlakte van de daken is circa 9.000m2.

Onze werkzaamheden

In dit project bestonden de werkzaamheden uit:

  • Het leveren van advies ten aanzien van het vervangen of overlagen, materiaalkeuze, bouwfysica & brandveiligheid van de platte daken;
  • Een constructieve toetsing van de daken op basis van de huidige regelgeving, rekening houdend met onder andere wateraccumulatie;
  • Het ontwerpen van eventuele versterkingsmaatregelen per dak in combinatie met interne verbouwingen & gewijzigde afwateringsplannen, zodat er werd voldaan aan de geldende regelgeving.
Afbeelding 1 Ekro Apeldoorn Renovatie

Onze aanpak

  • Archiefonderzoek & opstellen PvA. Allereerst zijn alle gegevens geïnventariseerd uit diverse archieven met een uitgebreid archiefonderzoek. Aan de hand van deze gegevens is er een plan van aanpak opgesteld met de vervolgstappen per dakvlak in relatie tot de toegankelijkheid en inspecteerbaarheid van de daken, met name inpandig.
  • Inspectie. Hierna heeft er fasegewijs inspecties (beperkt, uitgebreid of volledig) op locatie plaatsgevonden om de bestaande situatie te vergelijken met beschikbare gegevens, aanvullende/ontbrekende gegevens in te winnen en wijzigingen te inventariseren. Beschikbare gegevens uit een 3D-pointcloud zijn hierbij ook gebruikt.
  • Asbestinventarisatie. Er is een asbestinventarisatie uitgevoerd voor de daken en gebouwdelen waar Ekro intern wil gaan verbouwen.
  • Constructieve toetsing van de dakconstructie. Aan de hand van de ingewonnen gegevens zijn de daken constructief getoetst aan de huidige regelgeving. In dezelfde arbeidsgang zijn, waar nodig, gewijzigde afwateringsplannen opgesteld en noodoverstorten bepaald. Eventuele wijzigingen/aanpassingen vanwege interne verbouwingen zijn in dezelfde arbeidsgang meegenomen.
  • Advies materiaalkeuze, bouwfysica & brandveiligheid. Deze arbeidsgang is verweven in het ontwerptraject van de voorgaande fase. Het betreft een algeheel technisch dakadvies, waarbij de afweging wordt gemaakt of het dak geschikt is om te overlagen of compleet te vervangen.

Flexibiliteit, creativiteit en een slimme aanpak

De grootste uitdaging in dit project was het inspecteren in een geconditioneerde omgeving, waarbij de productie niet werd belemmerd. Dit vroeg om een slimme aanpak en flexibiliteit. Zo voerden we bijvoorbeeld een inspectie uit in het weekend. Daarnaast was het inpassen van hulpconstructies ook uitdagend. Een kolom plaatsen midden in een geconditioneerde productieomgeving is niet altijd een mogelijke of gewenste optie. Alternatieven bedenken in overleg met de opdrachtgever en de uitvoerende partijen vraagt om creativiteit & flexibiliteit.

Gebundelde interne krachten

Met een breed pallet aan vastgoed gerelateerde expertises konden we in dit project uitgebreid advies geven op allerlei gebieden. Zo konden we het beste resultaat voor de klant behalen. Als voorbeeld: een dakadvies en een constructieve toetsing zijn verweven in elkaar. Dit is voor meerdere expertisen van toepassing voor dergelijke vraagstukken. We hebben de klant meegenomen in mogelijke oplossingen en daarbij was er continu één aanspreekpunt voor de diverse onderzoeken. Een pragmatische integrale aanpak met maakbare en slimme oplossingen.

Meer weten over dit project? Vraag het onze experts!

Sander Koekkoek
Projectmanager Gebouw en Leefklimaat
skoekkoek@avecodebondt.nl
+31 6 510 90 941