icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Circulariteitsberekeningen

Nederland circulair in 2050. De bouwsector heeft een grote rol in deze ambitie door de behoorlijke milieu-impact van projecten. Steeds vaker wordt hen gevraagd om de circulariteit van projecten aan te tonen. Wij helpen hierbij.

Joost van der Veldt

Circulariteitsberekeningen voor gebouwen en GWW-werken

De impact van bouwprojecten op het milieu is groot. Door het volume van grondstoffen die gebruikt worden, de aanzienlijke CO2-uitstoot en het afval dat ontstaat. Projecten moeten daarom steeds vaker aan bepaalde eisen en criteria voldoen. Denk aan EMVI-criteria bij aanbestedingen of het aantonen van berekeningen voor gebouwen en objecten in de GWW-sector. Wij voeren deze berekeningen uit.

  • Voor gebouwen: Building Circularity Tool (van One Click LCA) en Losmaakbaarheidsscores.
  • Voor bouw en GWW-werken: Ellen MacaAthur Circularity Index en diverse indicatoren van Platform CB’23.

Naast circulariteit kijken wij ook naar de brede milieu-impact aan de hand van DuboCalc berekeningen, milieukostenindicator (MKI) en Levenscyclusanalyse (LCA).

circulaire berekening circulariteitsscore Aveco de Bondt.jpg

EMVI invullen bij aanbestedingen

In de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie is de ambitie opgenomen dat in 2030 alle overheidsaanbestedingen circulair worden uitgevraagd. We helpen steeds meer opdrachtgevers om de EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) bij aanbestedingen over circulariteit in te vullen. Denk bijvoorbeeld aan het berekenen van een circulariteitsscore of het opleveren van een materialenpaspoort.

Hoe pakken we het aan?

  • Stap 1: We kijken wat er precies berekend moeten worden, waarom en voor wie. In veel gevallen, bijvoorbeeld bij tenders, voeren we in een vroeg stadium een grove zwaartepunt analyse uit. Zo geven we de juiste prioriteiten aan de onderdelen met de meeste impact.
  • Stap 2: We kiezen op basis van stap 1 de juiste rekenmethode.
  • Stap 3: Vervolgens wordt de benodigde data en informatie verzameld. Denk hierbij aan hoeveelheden materialen en benodigde energie voor productie en transportafstanden.
  • Stap 4: Als alle informatie is verzameld, starten we met de berekening. Deze wordt intern en eventueel extern gevalideerd.

Waarom circulaire berekeningen maken?

Door te berekenen hoe circulair een gebouw of object is kunnen ontwerpvarianten met elkaar vergeleken worden. Zo kunnen betere keuzes worden gemaakt omtrent circulariteit. Ook kunnen deze ontwerpkeuzes beter onderbouwd worden voor bijvoorbeeld aanbestedingen. Circulariteitsberekeningen helpen dus om aan te tonen, met behulp van data, waarom jouw oplossing de beste is.

Circulariteitswaarde .jpg

Wat levert het op?

  • Inzicht in de circulariteitswaarde van een gebouw of object
  • Uitgangspunten voor het maken van circulaire ontwerpkeuzes
Aan de slag met circulariteitsberekeningen? Neem contact op met onze expert!
Joost van der Veldt
Duurzaamheid
Business Unit Manager
T 06-142 812 95
jvdveldt@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma