icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Gebiedsscan

Werken aan de transitie van de landbouwsector of grote maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied begint bij inzicht. Hoe gebruiken we de ruimte nu, wie zijn de stakeholders en wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en prognoses? Met de gebiedsscan brengt Aveco de Bondt dat in kaart.

Zo pakken we de gebiedsscan aan

Daarvoor verzamelt Aveco de Bondt informatie en data uit verschillende bronnen. Denk aan gegevens van het CBS, de omgevingsdienst en andere openbare bronnen. Maar denk ook aan gesprekken met vertegenwoordigers van (lokale) landbouworganisaties, accountancykantoren en financiële instellingen. Of aan specialisten van de omgevingsdienst, provincie, gemeente, waterschap of gebiedscollectieven. Op deze manier brengen we gegevens in kaart over bijvoorbeeld:

  • Het aantal agrarische bedrijven in een gebied en hun locaties. Waar liggen ze en hoe verhouden ze zich tot bijvoorbeeld Natura-2000 gebieden of KRW-lichamen?
  • Het type agrarische bedrijven. Hoeveel veehouderijen zijn er bijvoorbeeld en hoeveel dieren houden zij?
  • Het aantal agrarische bedrijven met en zonder opvolger. Wat is de prognose voor het percentage stoppers in de komende 10 jaar?
  • Het aantal boeren met verbredingsactiviteiten.
  • Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hoeveel agrariërs passen dit toe en hoeveel hectare is er in het gebied aanwezig?

Dit levert de gebiedsscan jou op

Aveco de Bondt verwerkt de data en informatie in een rapportage met analyses, tabellen, grafieken en kaarten. De gebiedsscan geeft je:

  • Een overzicht van de maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied.
  • Inzicht in de historische trend en huidige situatie van de agrarische sector.
  • Een prognose van de ontwikkelingen van de agrarische sector de komende jaren.

Zo leg je met de gebiedsscan de basis voor het ontwikkelen van een integrale visie op het landelijk gebied. Met de harde informatie en data op papier kun je betere gesprekken voeren met de stakeholders in het landelijk gebied en gerichter invulling geven aan gebiedsgericht werken. Ook weet je aan de hand van de gebiedsscan waar je op kunt sturen, zowel proces- als beleidsmatig.

Samen aan de slag met de gebiedsscan

Elk gebied is anders. Daarom is een gebiedsscan altijd maatwerk. Samen kijken we welke thema’s van belang zijn om een goed inzicht te krijgen. De gebiedsscan wordt uitgevoerd door het team Landelijk Gebied van Aveco de Bondt. Dat team is gespecialiseerd in gebiedsprocessen- en ontwikkelingen in het landelijk gebied en bestaat uit een mix van ervaren agrariërs, beleidsmakers en planvormers.

Meer weten over de gebiedsscan? Neem contact op met Debbie!
Debbie  Kluin
Debbie Kluin
Projectmanager Landelijk gebied
dkluin@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma