icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Geohydrologisch onderzoek en monitoring

Grondwater wordt een steeds centraler thema binnen onze fysieke leefomgeving. Door de effecten van klimaatverandering, maar ook door nieuwe normen in de omgevingswet. Dat roept vragen op. Waar moeten we bij projecten rekening mee houden? Wat is de invloed van ontwikkelingen op het (regionale) grondwatersysteem?

drs. ing. Cedrick  Gijsbertsen
drs. ing. Cedrick Gijsbertsen
grondwateroverlast-modder

Uitdagingen en kansen in grondwater

Klimaatverandering zorgt voor grotere grondwaterfluctuaties. Ook reguleren we ons grondwater steeds meer met consequenties voor de ruimteclaim van grondwater op de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan vernatting van natuur, waardoor het grondwater in de omgeving stijgt. En gebruiksfuncties van landbouw en de bebouwde leefomgeving kan beperken. Met de komst van steeds meer data over grondwater krijgen we nieuwe inzichten en een beter beeld van de stedelijke en landelijke (grond)waterbalans.  

geohydrologisch-onderzoek

Geohydrologisch onderzoek civiele projecten

Bij ruimtelijke veranderingen helpen we overheden, aannemers en gebiedsontwikkelaars om te voorkomen dat tijdens en na werkzaamheden grondwateroverlast of droogte in de omgeving ontstaat. Dit doen we met geohydrologisch onderzoek en veldonderzoek. We geven inzicht in de effecten van ontwikkelingen op het grondwatersysteem en bepalen de gevolgen voor het gebied. Ook adviseren we over organisatie- en communicatiestructuren. We helpen met grondwatermonitoring, maatregelen om grondwaterstanden te beheersen en communicatie richting stakeholders. Daarmee wordt overlast in de omgeving voorkomen en lopen projecten geen vertraging op door bijvoorbeeld missende vergunningen. 

schade-berekening

Hoe pakken we een geohydrologisch onderzoek aan?

  1. Verzamelen van online gegevens en veldgegevens. Om het grondwatersysteem te begrijpen (fluctuaties, kwaliteit en stromingsrichtingen) verzamelen we data. Zowel digitaal als vanuit het veld. Deze gegevens analyseren we. Ook brengen we de belangen en actoren in beeld die onderdeel uitmaken van het grondwatersysteem. Via onze webportal is alle data direct inzichtelijk. We beheren als marktleider vele duizenden peilbuizen.   

  2. We voeren geohydrolische effectberekeningen uit. We meten de effecten van wegen, tunnels, bouwputten, kelders, nieuwbouw, rioolvervanging, relining en infiltratie op de grondwaterstand. Daarmee zorgen we met opdrachtgevers dat projecten goed worden ingepast in de ondergrondse omgeving. We vatten we de invloeden van grondwater in hooggedetailleerde modellen en deze inzichten. Ook geven we bemalingsadviezen. 

  3. Nadelige effecten? Dan kunnen onze omgevingsmanagers het proces ondersteunen om tot afstemming te komen met belanghebbenden. 

vochtoverlast-funderingschade

Vochtoverlast in een gebouw of woning?

Bij vochtoverlast stellen we een bouwkundig advies op voor vochtoverlast en funderingsschade. We analyseren de vochtbronnen, we bekijken hoe vocht zich door het pand beweegt en welke oplossingen voor de lange termijn effectief zijn.  

 

drs. ing. Cedrick  Gijsbertsen
drs. ing. Cedrick Gijsbertsen
Specialist Waterveiligheid & Geohydrologie
T +31 88 00 48 212
CGijsbertsen@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma