icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Hydrologische omgevingseffecten bij ruimtelijke ontwikkeling 

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben invloed op ons watersysteem. Denk aan nieuwbouw of praktische ingrepen zoals het aanpakken van wateroverlastlocaties. Wat zijn de gevolgen? Hoe voorkomen we dat omwonenden schade of overlast ondervinden? En hoe voeren we projecten soepel volgens vergunning uit? Wij maken effecten op het watersysteem inzichtelijk.

drs. Jeroen  Helder
drs. Jeroen Helder
grondwateroverlast-modder

Effecten op het watersysteem in beeld

Maatregelen om bodemverzakking tegen te gaan, de aanleg van een piekberging of een nieuwbouwproject? Ze hebben invloed op het huidige watersysteem. Maar wat zijn die precies en hoe voorkomen we negatieve effecten? Voor ontwikkelingen brengen wij de effecten (boven- en ondergrond) op het huidige watersysteem in beeld. Denk aan de invloed van een verandering in de grondwaterstand op landgebruik of de fundering van een gebouw. Op basis daarvan zoeken we naar oplossingen die problemen in de samenhang oplossen, zodat negatieve effecten worden voorkomen.  

ondergelopen-straten

We vertalen uitkomsten naar adviezen

Wij bestuderen data van de huidige situatie en brengen de boven- en ondergrondse effecten van een ontwikkeling in beeld. Op basis daarvan brengen we advies uit. We vertalen analyses en adviezen naar heldere visualisaties voor alle betrokkenen. In de vorm van viewers en 3D modellen. Onze visualisaties zijn schaalbaar, zo geven we eenvoudig inzicht in de effecten op straat- en stromingsniveau. We vertalen de uitkomsten naar adviezen en oplossingen.  

nieuwe-ideeën

Omgevingsmanagement KRW- of NATURA2000 projecten

Bij het in beeld brengen van gevolgen van bijvoorbeeld KRW- of NATURA2000 projecten voor de omgeving, kunnen we naast interactieve visualisaties ook het omgevingsmanagement verzorgen. We betrekken bewoners en belanghebbenden bij de realisatie van een toekomstbestendig ontwerp. We doen de organisatie, afstemming en vertaling van input naar duurzame oplossingen.

Wat levert dat op?

  • Helder en praktisch inzicht in effecten van ontwikkelingen op het bestaande watersysteem; 

  • Advies over de aanpak en inzicht in mogelijke oplossingen;

  • Duidelijkheid en beheersing van de omgevingsbeïnvloeding afgestemd met omwonenden en bevoegd gezag, zodat de voorbereiding en uitvoering van de ontwikkeling soepel verloopt.  

Bekijk ook

 - Watertoets-instrument 

Benieuwd naar de effecten van een gebiedsontwikkeling op het watersysteem? Neem contact op met onze expert!
drs. Jeroen  Helder
drs. Jeroen Helder
Senior Specialist Stedelijk en Landelijk water
T +31 6 205 87 744
jhelder@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma