icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Kabels en leidingen

Kabels & leidingen spelen bij veel bouw- en infraprojecten een belangrijke rol. Als er gegraven moet worden bij reconstructies maar ook bij de aanleg van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk. Waar moet je rekening mee houden? Welke keuzes maak je?

Richard Molemaker
Richard Molemaker
Coördinatie Kabels en Leidingen vernieuwing Amstelveenlijn_4

Inventarisatie kabels & leidingen en juridisch advies

De voorbereiding voor infrastructurele projecten zijn belangrijk en kosten veel tijd. Wij helpen binnen projecten met de inventarisatie van kabels & leidingen en geven juridisch advies. Ook zorgen we voor coördinatie en projectmanagement. Dit doen we voor bouwondernemingen, planontwikkelaars, overheden, netbeheerders, waterschappen en private opdrachtgevers.

Inventarisatie en advies

We brengen het hele netwerk kabels & leidingen in een projectgebied helder in beeld. Daarmee worden knelpunten en beschikbare ruimte inzichtelijk. Na de inventarisatie komen we met advies. Een belangrijke basis voor ontwerpen voor kabels & leidingen bij reconstructies en nieuwbouw. We zijn altijd kritisch op de nut en noodzaak van aanpassingen (verleggingen) aan kabels & leidingen.

Juridisch advies

Bij kabels & leidingen komen regels en wetgeving kijken. Wij geven juridisch advies rondom:

 • Conditionering van kabels en leidingen;
 • Eisen en voorwaarden van kabels & leidingen voor beheerders;
 • Rijks-, provinciale, en gemeentelijke verordeningen.

Projectmanagement

Kabels en leidingen spelen bij veel projecten een belangrijke rol. Daarin is grip op planning en kosten en afstemming met stakeholders belangrijk. Wij kunnen in de rol van projectmanager ondersteunen bij:

 • Initiatief, tracéhaalbaarheidsstudies en planvorming;
 • Ontwerp, engineering en planning;
 • Nadeelcompensatie / kosten verdeelvoorstellen;
 • Financiële (eind)afrekeningen;
 • Realisatie en uitvoeringsondersteuning;
 • Beheer en instandhouding kabels en leidingen door inzet van Kabel en Leidingen Informatie Bureau (KLIB). Dit is een samenwerking tussen Pipeline Control en Visser & Smit Hanab.
Kabels en leidingen Aveco de Bondt.jpg

Grip op het project en draagvlak

Gezamenlijk houden we grip op de planning en de economische en maatschappelijke belangen. Draagvlak voor het project in de omgeving is belangrijk en voorkomt vertraging. Met een projectmatige, integrale aanpak zorgen we ervoor dat de omgeving wordt betrokken en achter de plannen staat.

Maatschappelijke kostenraming Aveco de Bondt.jpg

Wat levert het op?

Inzicht in het systeem van kabels & leidingen in een gebied, oplossingen voor knelpunten en afstemming met netbeheerders en stakeholders. Maar ook:

 • VTA (verzoek tot aanpassing)
 • VTM (verzoek tot maatregelen)
 • POS (projectovereenstemming)
Advies nodig omtrent kabels & leidingen? Neem contact op met onze expert!
Richard Molemaker
Richard Molemaker
Senior Projectmanager
T +31 6 104 13 765
rmolemaker@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma