icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Materialenpaspoort

Inzicht in het gebruik en de staat van materialen. Een materialenpaspoort is bij nieuwe projecten en ook bij aanbestedingen steeds vaker een eis. Wij ondersteunen bij het maken van deze paspoorten.

Materialenpaspoort voor gebouwen, infrastructurele werken en gebieden

Bij de transitie naar een circulaire economie is een materialenpaspoort onmisbaar. Zo is het inzichtelijk welke materialen er voor een gebouw of object zijn gebruikt, in welke hoeveelheid en wat de waarde van de materialen is. Aan zo’n paspoort kan ook demontage- en onderhoudsinformatie worden toegevoegd. Dit maakt demontage makkelijker en stimuleert hergebruik, het sluiten van materialenkringlopen en goed onderhoud. Wij helpen aannemers met het opstellen van materialenpaspoorten voor gebouwen, infrastructurele werken en gebieden. 

Materialenpaspoort

Hoe pakken we het aan? Advies, onderzoek en materialenpaspoort

Eerst kijken we naar het gewenste detailniveau van het paspoort. Dat verschilt per vraag: soms is een demontagehandleiding gewenst of is een score op circulariteit belangrijk. Afhankelijk van het type paspoort verzamelen we de benodigde data en informatie, om die vervolgens uit te werken in een digitaal model. Dit vormt het materialenpaspoort.

Waarom een materialenpaspoort?

  • Voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Met een materialenpaspoort speel je in op de nieuwe wet- en regelgeving en de circulaire doelstellingen.
  • Voordeel bij aanbestedingen. Het materialenpaspoort is steeds vaker een eis bij aanbestedingen. Bijvoorbeeld bij gunning op de meest circulaire inschrijving. Het materialenpaspoort levert hiervoor de bewijslast, maakt circulariteit meetbaar en stimuleert circulaire ontwerpkeuzes. 
  • Inzicht in gevaarlijke stoffen. Het biedt ook inzicht in de omgang met gevaarlijke stoffen, zoals de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen van het RIVM. Door bouwstoffen te documenteren, zullen grootschalige inventarisaties niet meer nodig zijn bij renovaties, zoals nu het geval is voor bijvoorbeeld asbest.

Wat levert een materialenpaspoort op?

Materialenpaspoort met informatie gebruikte materialen, grondstoffen en de constructie. Het maakt circulariteit meetbaar en stimuleert circulaire ontwerpkeuzes. 

Aan de slag met een materialenpaspoort? Neem contact op met onze expert Emma!
Emma  Klamer
Emma Klamer
Adviseur
T +31 6 105 58 871
eklamer@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma