icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Regionale Energiestrategie (RES)

Alle regio’s in Nederland gaan in een Regionale Energiestrategie (RES) keuzes maken voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie en de daarvoor benodigde opslag en energie- infrastructuur. Wij helpen regio’s met het opstellen van de RES.

Joost van der Veldt
windmolens-landscape.jpg

Procesregie en coördinatie RES

We ondersteunen regio's bij de realisatie van een RES in de rol van procesregisseur. We nemen de volledige regie uit handen. Daarmee zijn we eindverantwoordelijk voor het proces. Dit betekent dat we de planning in de gaten houden, integraliteit binnen de werkorganisatie borgen en alle bijeenkomsten met stakeholders organiseren. Ook leggen we de nodige contacten met bestuurders en andere RES-regio’s. We houden overzicht, zorgen voor integraliteit en de juiste samenwerkingen. Zo komen we tot een integraal eindproduct: de RES. Waarin alle kennis en belangen zorgvuldig zijn afgewogen en gecommuniceerd. 

Hoe pakken we de RES aan?

Om tot een RES te komen hanteren we standaard een driesporen beleid: energie-, ruimte & systeemefficiëntie, bestuurlijke besluitvorming en participatie & communicatie.

  • Energie, ruimte & systeem efficiëntie. We onderzoeken de mogelijke locaties in de regio voor de duurzame opwek van energie door zon of wind en brengen deze in beeld. 
  • Bestuurlijke besluitvorming. We bereiden gesprekken voor met bestuurders en gemeenten over de plannen en besluitvorming.
  • Participatie en communicatie. Tijdens het proces betrekken we lokale stakeholders bij de vormgeving van de RES en voortkomende projecten. Ook werken we aan het urgentiebesef van de plannen.
omgevingsmanager-res

Integraliteit en draagvlak

Bij de totstandkoming van een RES is integraliteit essentieel. Technische en ruimtelijke mogelijkheden moeten goed worden afgestemd met alle betrokkenen. Want draagvlak is uitermate belangrijk. Dit vraagt tijdens het hele proces om tact, sensitiviteit, communicatie en op het juiste moment een pas op de plaats maken of juist doorschakelen. 

Wat levert dat op?

Een goed onderbouwde RES die aansluit bij de kenmerken en wensen van de omgeving en politiek. Dit kunnen wij presenteren met een Storymap: een handige online omgeving met kaartmateriaal en verdiepende informatie.vooruitkijken-res

Vooruitdenken naar RES 2.0

Momenteel bevinden de RES’en zich in de fase RES 1.0. Deze ontwikkelen zich continu, door het voortschrijden van de techniek, realisatie van duurzame energieprojecten, veranderingen van inzichten en de dynamiek rond bestuurlijke besluitvorming en participatieprocessen. Binnen lopende projecten focussen we ons momenteel op het RES 1.0 product, maar denken al vooruit richting RES 2.0.

Aan de slag met de RES? Neem contact op met onze expert!
Joost van der Veldt
Duurzaamheid
Business Unit Manager
T +31 6 156 96 935
jvdveldt@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma