icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Second opinion gebouwontwerp

De complexiteit binnen bouwprojecten neemt toe. Ontwikkelende partijen dragen steeds vaker en eerder verantwoordelijkheden over aan uitvoerende partijen. Zij bepalen risico’s en ontwerpen op basis van informatie die op dat moment beschikbaar is. Een second opinion tijdens de ontwerpfase is dan verstandig.

Wouter  Reilink
Wouter Reilink
Second opinion gebouwen

Second opinion gebouwontwerp uitvoeren voor bouwprojecten

Wij kunnen een complete second opinion uitvoeren voor (complexe) bouwprojecten. Daarin controleren we alle aspecten van een ontwerp en gebouw. Denk aan de constructie, bouwfysica, brandveiligheid, installaties, duurzaamheid (BREEAM), bodem en ondergrond, ecologie en luchtkwaliteit, waterhuishouding en bestemmingsplannen. De second opinion kun je het best uitvoeren voordat de (ontwerp-) verantwoordelijkheden contractueel zijn overgedragen, dus bij de afronding van een ontwerpfase.

Multidisciplinair-ontwerpen-teams

Toetsing projectinformatie op wet- en regelgeving

Een second opinion bestaat uit twee stappen:

  • Stap 1. We beoordelen de beschikbare projectinformatie op kwaliteit en toetsen deze op de gestelde eisen en wet- en regelgeving.
  • Stap 2. De uitkomsten van de second opinion presenteren we in een overzichtelijke (risico-) matrix, met advies voor eventuele beheersmaatregelen of vervolgacties.
BREEAM-eisen-certificering-duurzaamheid

Veel voorkomende uitkomsten: risico’s en optimalisaties

Vaak zien we bij second opinions dat omgevingsvergunningen niet meer aansluiten op het ontwerp of dat er onvoldoende borging is van bovenwettelijke eisen zoals BREEAM. Verder geven we veel advies voor optimalisaties voor (minder) brand-technische voorzieningen, lichtere hoofddraagconstructie, ruimtegebruik en indeling en gevelopbouw/materialiseren om geluidsnormeringen te halen.

the-joan-secondopinion

Waarom een second opinion?

Een second opinion brengt risico’s in kaart waardoor faalkosten worden voorkomen. Ook kan een second opinion noodzakelijk zijn voor het afsluiten van een ontwerpaansprakelijkheidsverzekering. 

Wat levert deze dienst op?

Wij leveren een concreet adviesrapport op met een reëel beeld van de kwaliteit van het ontwerp en inzicht in de aanwezige risico’s en aandachtspunten.

Wil je ook een second opinion? Neem contact op met onze expert!
Wouter  Reilink
Wouter Reilink
Projectmanager
T +31 6 227 61 643
wreilink@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma