Second opinion gebouwontwerp

De complexiteit binnen bouwprojecten neemt toe. Ontwikkelende partijen dragen steeds vaker en eerder verantwoordelijkheden over aan uitvoerende partijen. Zij bepalen risico’s en ontwerpen op basis van informatie die op dat moment beschikbaar is. Met een second opinion van Aveco de Bondt tijdens de ontwerpfase weet je zeker dat risico’s en mogelijke optimalisaties aan het licht komen. 

Waarom een second opinion?

Vaak zien we bij second opinions dat omgevingsvergunningen niet meer aansluiten op het ontwerp of dat er onvoldoende borging is van bovenwettelijke eisen. Een second opinion brengt risico’s in kaart, waardoor faalkosten voor een bouwproject worden voorkomen. Ook kan een second opinion noodzakelijk zijn voor het afsluiten van een ontwerpaansprakelijkheidsverzekering. 

De second opinion kun je het best uitvoeren voordat de (ontwerp-) verantwoordelijkheden contractueel zijn overgedragen, dus bij de afronding van een ontwerpfase. Zo voorkom je problemen in het vervolgtraject.

Afbeelding 1 Second opinion gebouwontwerp

Integrale second opinion voor bouwplannen

Wij kunnen een integrale second opinion uitvoeren voor (complexe) bouwplannen. Daarin controleren we alle aspecten van een ontwerp. Zowel bouwtechnisch onderdelen (constructie, geotechniek, bouwfysica, duurzaamheid, etc.) als ruimtelijke onderwerpen (bodem, ecologie, waterhuishouding, luchtkwaliteit, etc.). Daarin kijken we naar raakvlakken tussen onderwerpen en bepalen we of het ontwerp integraal goed op alle onderdelen aansluit. 

Een second opinion in drie stappen

  • Stap 1. We beoordelen de beschikbare projectinformatie op kwaliteit en toetsen deze op de gestelde eisen en wet- en regelgeving.
  • Stap 2. De uitkomsten van de second opinion presenteren we in een overzichtelijke (risico-) matrix, met advies voor eventuele beheersmaatregelen of vervolgacties.
  • Stap 3. We bespreken de resultaten met je, eventueel met verdiepingsslag van de bevindingen met het ontwerpteam.

Onze totaalaanpak van de second opinion zorgt niet alleen voor een compleet beeld. Wij leggen hiermee ook verbanden die anders mogelijk over het hoofd worden gezien en geven adviezen die tot flinke besparingen kunnen leiden.

Afbeelding 2 Second opinion gebouwontwerp

Wat levert een second opinion gebouwontwerp op?

  • Een concreet adviesrapport met een reëel beeld van de kwaliteit van het ontwerp en inzicht in de aanwezige risico’s en aandachtspunten.
  • Omgevingsvergunningen die aansluiten op het ontwerp en voldoende borging van bovenwettelijke eisen zoals BREEAM. 
  • Een toegespitst advies over optimalisaties voor (minder) brand-technische voorzieningen, lichtere hoofddraagconstructie, ruimtegebruik en indeling en gevelopbouw/materialiseren om geluidsnormeringen te halen.

Aan de slag met second opinion gebouwontwerp? Wouter helpt je verder!

Wouter Reilink
Projectmanager Projectmanagement en Ontwerp
wreilink@avecodebondt.nl
+31 6 227 61 643

Alle projecten