icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Technische Due Diligence en Quickscan

Bij het kopen van vastgoed is het belangrijk om te weten wat de staat van een gebouw is. De milieukundige- en bouwtechnische aspecten van een object zijn daarin belangrijk. Een due diligence-onderzoek brengt deze in kaart en geeft inzicht in risico’s, kansen en financiële consequenties. Dat geeft zekerheid bij vastgoedtransacties.

Berny  Kok
Berny Kok
Gebiedsinrichting

Due Diligence onderzoek

Is een gebouw de koopprijs waard? Zitten er risico’s aan een aankoop? En is mijn transformatieplan haalbaar? Voordat je overgaat tot het kopen van een vastgoedobject wil je zeker weten dat je een goede koop doet en dat je op de hoogte bent van eventuele risico’s. Wij voeren due diligence-onderzoeken uit voor allerlei bouwwerken. Hiermee brengen we de bouwtechnische staat en milieu-planologische mogelijkheden en risico’s in kaart. Ook kunnen we daarmee onderzoeken of een transformatieplan technisch haalbaar is. De resultaten leveren we op in een adviesrapport.

Inzicht verduurzaming.jpg

Van bodemonderzoek tot aan inzicht in verduurzamingsmogelijkheden

We kunnen alle aspecten van een gebouw onderzoeken. Wat we precies meenemen hangt af van het gebouw. Voorbeelden: bodem, ondergrond en archeologie, kabels en leidingen, ecologie en luchtkwaliteit, constructieve staat, funderingsonderzoek, geluid, externe veiligheid, bestemmingsplannen, aanwezigheid asbest en transformatie en verduurzamingsmogelijkheden.

Hoe pakken we een Technisch Due Diligence onderzoek aan?

Eerst bepalen we samen welke onderzoeken nodig zijn. Daarna voeren we deze onderzoeken uit. De uitkomsten presenteren we in een overzichtelijk adviesrapport. Daarin benoemen we de kansen en risico’s voor het gebouw. Ook adviseren we in het beheersbaar maken van eventuele risico’s en wat daarvan de financiële consequenties zijn. Vinden we grote ‘showstoppers’? Dan delen we die natuurlijk direct.

Quickscan gebiedsontwikkeling

De omgeving in beeld met een QuickScan Gebiedsontwikkeling

Bij het inschatten van risico’s en kansen voor een vastgoedobject of (her)ontwikkeling zijn ook ruimtelijke en milieuplanologische aspecten van belang. Deze brengen wij in beeld met onze QuickScan Gebiedsontwikkeling. Door middel van locatiegegevens, open data en ‘expert judgement’ brengt de QuickScan data in en rondom ontwikkellocaties in kaart. De QuickScan omvat een verzameling van risicoschattingen, kostenschattingen, statusomschrijvingen, eventuele budgetramingen en advisering rondom (aanvullende) onderzoeksnoodzaak per onderwerp. Deze resultaten en conclusies verwerken we in ons totaaloverzicht en advies van de kansen en risico’s voor een vastgoedobject of (her)ontwikkellocatie. Meer weten over onze QuickScan? Lees het hier. 

Wat levert een technisch due diligence onderzoek op?

Een overzichtelijk adviesrapport met concreet advies over de staat en risico’s van een vastgoedobject.

Wil jij een technische due diligence onderzoek? Neem contact op met onze expert!
Berny  Kok
Berny Kok
Senior Projectmanager
T +31 6 200 11 991
bkok@avecodebondt.nl