icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Technische Due Diligence en Quickscan

Bij het kopen van vastgoed is het belangrijk om te weten wat de staat van een gebouw is. De milieukundige- en bouwtechnische aspecten van een object zijn daarin belangrijk. Een due diligence-onderzoek brengt deze in kaart en geeft inzicht in risico’s, kansen en financiële consequenties. Dat geeft zekerheid bij vastgoedtransacties.

Steven Barkel
Steven Barkel
due dilligence.jpg

Due Diligence onderzoek

Is een gebouw de koopprijs waard? Zitten er risico’s aan een aankoop? En is mijn transformatieplan haalbaar? Voordat er wordt overgegaan tot het kopen van vastgoed wil iedere partij zeker weten dat ze een goede koop doen en dat je op de hoogte bent van eventuele risico’s. Wij voeren due diligence-onderzoeken uit voor allerlei vastgoed.

Er zijn twee soorten onderzoeken: een ‘technisch’ due diligence (TDD) onderzoek en een ‘environmental’ due diligence (EDD) onderzoek. In de praktijk voeren wij beide onderzoeken vaak gelijktijdig uit zodat de bouwtechnische staat, de milieu-planologische mogelijkheden en risico’s in een keer in kaart gebracht worden. Ook kunnen we hiermee onderzoeken of een transformatieplan technisch haalbaar is. De resultaten leveren we op in een adviesrapport, eventueel aangevuld met kostenramingen.

Inzicht verduurzaming.jpg

Van bodemonderzoek tot aan inzicht in verduurzamingsmogelijkheden

We kunnen alle aspecten van het beoogde vastgoed onderzoeken. Welke onderdelen we exact behandelen hangt af van de locatie van het vastgoed. Dit betreffen onderstaande voorbeelden:

 • Bouwkundige/constructieve staat incl. funderingsonderzoek
 • Staat installatietechniek
 • Asbest
 • Bodemkwaliteit
 • Archeologie
 • Ecologie
 • Geluid en luchtkwaliteit
 • Kabels en leidingen
 • Brandveiligheid
 • Legionella
 • Energielabels
 • Oppervlaktemeting conform NEN2580 en NTA2581
 • Externe veiligheid
 • Bestemmingsplannen
 • Transformatie en verduurzamingsmogelijkheden

Hoe pakken we een Technisch Due Diligence onderzoek aan?

In eerste instantie constateren we gezamenlijk welke onderzoeken nodig zijn. Vervolgens voeren we deze uit. Dit kan op basis van dossieronderzoek en/of op basis van (veld)onderzoekswerkzaamheden op locatie. De uitkomsten presenteren we in een overzichtelijk adviesrapport. Daarin beschrijven we de kansen en risico’s voor het vastgoed. Ook adviseren we in het beheersbaar maken van eventuele risico’s en wat daarvan de financiële consequenties zijn. Vinden we grote ‘show-stoppers’? Dan delen we die natuurlijk direct!

due dilligence (2).jpg

De omgeving in beeld met een QuickScan Gebiedsontwikkeling

Bij het inschatten van risico’s en kansen voor een vastgoedobject of (her)ontwikkeling zijn ook ruimtelijke en milieuplanologische aspecten van belang. Deze brengen wij in beeld met onze QuickScan Gebiedsontwikkeling. Door middel van locatiegegevens, open data en ‘expert judgement’ brengt de QuickScan data in en rondom ontwikkellocaties in kaart.

De QuickScan omvat een verzameling van risicoschattingen, kostenschattingen, statusomschrijvingen, eventuele budgetramingen en advisering rondom (aanvullende) onderzoeksnoodzaak per onderwerp. Deze resultaten en conclusies verwerken we in ons totaaloverzicht en advies van de kansen en risico’s voor een vastgoedobject of (her)ontwikkellocatie. Meer weten over onze QuickScan? Lees het hier.

Wat levert een technisch due diligence onderzoek op?

Simpel! Een overzichtelijk adviesrapport met concreet advies over de staat en risico’s van een vastgoedobject.

Wil jij een technische due diligence onderzoek? Neem contact op met onze expert!
Steven Barkel
Steven Barkel
Projectmanager
T +31 6 121 85 507
sbarkel@avecodebondt.nl