icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Transitievisie Warmte

In 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte vastgesteld hebben. Een visie met voorstellen en richting voor aardgasvrij verwarmen en koken. Wij helpen gemeenten met het opstellen van deze transitievisie warmte en zetten de route uit naar realisatie.

Joost van der Veldt
uitstoot-transitievisie.jpg

RES en Wijkuitvoeringsplan

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het waarmaken van de internationale klimaatafspraken van Parijs. Op regionaal niveau via de Regionale Energiestrategie (RES) en op gemeentelijk niveau via de Transitievisie Warmte (TVW) en het Wijkuitvoeringsplan.

 

Met de Transitievisie Warmte maken gemeenten inzichtelijk wanneer welke wijken van het aardgas af kunnen. Een wijk-voor-wijkstappenplan die alle partijen houvast geeft voor de planning. Maar hoe bepaal je als gemeente welk alternatief geschikt is? Hoe maak je afgewogen keuzes? En hoe maak je dit financieel en technisch daadwerkelijk uitvoerbaar? Daar helpen wij gemeenten bij. In onderstaand stappenplan leggen we uit hoe.   

Stappenplan Transitievisie Warmte

  1. Verkenning. Eerst brengen we de huidige stand van zaken rondom duurzaamheid in de gemeente in beeld. We letten hierbij op lopende projecten, aanwezigheid van bestaand beleid of initiatieven vanuit de samenleving of het bedrijfsleven. Ook bekijken we de meer fysieke situatie. We inventariseren gegevens van de wijken in de vorm van data en vanuit de startanalyse van PBL. We doen dit bewust vroeg in het traject om alle gegevens beschikbaar te hebben om het plan van aanpak te kunnen onderbouwen met betrouwbare informatie. Een belangrijke basis.
  2. Plan van aanpak. Wat gaan we doen, hoe doen we dat, met wie en wanneer? Dat staat in het plan van aanpak. Hierin leggen we ambities vast, de planning en de organisatie. Onderdeel van het plan van aanpak is een participatieplan.
  3. Kansenscans en oplossingsrichtingen. Vanuit de verkenning is veel informatie beschikbaar. Met de richting die het plan van aanpak geeft, maken we kansenscans voor die verschillende oplossingsrichtingen. Dit leidt tot een aantal scenario’s die tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Ook wordt hieruit duidelijk welke wijken het eerst aan de buurt zijn en prioriteit hebben. Dit kan betekenen dat met die uitvoeringsplannen direct gestart kan worden. Is in een aantal wijken de uitvoering al gestart? Dan sluiten wij oplossingsrichtingen daarop aan.
  4. Afstemming met regio (RES) en draagvlak en extern. De oplossingsrichtingen worden besproken met diverse (strategische) stakeholders. Ook het participeren hoort hier weer bij. In deze fase worden feitelijk de keuzes gemaakt uit de scenario’s die zijn opgesteld.
  5. Opstellen Transitievisie Warmte. We maken een Transitievisie Warmte. In dit document beschrijven en verbeelden we de gekozen oplossingen voor een gasloze buurt, wijk, gemeente of regio. Onderbouwd op het vlak van technische mogelijkheden, inpassing in de bodem, kosten en gedragen onder de stakeholders. Ook zijn de plannen afgestemd op het vervolgtraject van de wijkuitvoeringsplannen. De Transitievisie Warmte bevat dus ook een uitvoeringsstrategie en een planning voor de wijken.
  6. Vaststellen Transitievisie. We stoppen pas als de visie is vastgesteld. Onze procesmanagers, maar ook de inhoudelijke experts zijn beschikbaar om toelichting te geven aan colleges, raadscommissies of de gemeenteraad. Samen met jou, want wij doen dit samen.
badkuip-transitievisie.jpg

Wat levert een Transitievisie Warmte op?

Een Transitievisie Warmte met beschrijving en visualisatie van de gekozen oplossingen. Onderbouwd op het vlak van technische mogelijkheden, inpassing in de bodem, kosten en gedragen onder de stakeholders. De Transitievisie Warmte bevat ook een uitvoeringsstrategie en een planning voor de wijken.

Aan de slag met Transitievisie Warmte? Neem contact op met onze expert!
Joost van der Veldt
Duurzaamheid
Business Unit Manager
T +31 6 156 96 935
jvdveldt@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma