icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Verdienmodellen in de agrarische sector: verduurzamen én financieel gezond blijven

Het landelijk gebied is in trek. Naast het reguliere gebruik van het platteland voor landbouw, liggen er grote opgaven zoals Natura2000 en Kader Richtlijn Water. Dit vraagt vaak om het verweven van functies, zodat in het landelijk gebied aan de opgave wordt voldaan én agrariërs een rendabele bedrijfsvoering behouden.

Team Landelijk Gebied van Aveco de Bondt helpt overheidspartijen en agrariërs om kansen te creëren vanuit de maatschappelijke opgaven in een gebied. Dit vertalen we naar concrete bedrijfsplannen, waarbij zowel verduurzamen als een financieel gezond bedrijf de basis vormen.

Duurzame en toekomstbestendige bedrijfsplannen voor agrariërs

Eerst inventariseren we de kansen en de uitdagingen voor het bedrijf in relatie tot de maatschappelijke opgaven van het gebied. Vervolgens verbinden we deze met de wensen en de ambities van de agrariër. We denken mee tot in detail, zowel praktisch als financieel. Met onze kennis en ervaring ondersteunen wij agrariërs bij het creëren van een alternatief verdienmodel. De opgaven in een gebied vertalen we door in concrete en solide bedrijfsplannen. Zo dragen agrariërs bij aan de gebiedsopgaven én kunnen ze door met hun bedrijf.

IMG_1999_new.png

Over Team Landelijk Gebied

Ons team is gespecialiseerd in gebiedsprocessen- en ontwikkelingen. We voeren de regie en begeleiden gebiedsprocessen met lef. Als onafhankelijke partij gaan we het gesprek aan met de omgeving en leggen de verbinding met beleidsmakers en bestuurders. Ons team bestaat uit ervaren agrariërs, beleidsmakers en planvormers. Zij weten wat er speelt bij agrarisch ondernemers én kennen processen en belangen. We brengen mensen bij elkaar. Samen creëren we toekomstbestendige plannen met breed draagvlak.

AAN DE SLAG MET TOEKOMSTBESTENDIGE AGRARISCHE BEDRIJFSPLANNEN? NEEM CONTACT OP MET ERIC!
Eric  Kleissen
Eric Kleissen
Senior adviseur
T 06-10660918
ekleissen@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma