icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Warmtenetten en warmteadvies

Gemeenten werken hard aan klimaatadaptie en de verduurzaming van hun energievoorzieningen. Er zijn andere warmtebronnen nodig en een andere infrastructuur die de bron bij de eindgebruiker brengt. Daarvoor is ruimte nodig onder de grond. Maar hoeveel ruimte is er nodig, waar is deze beschikbaar? En wat is de beste warmteoplossing?

Joost van der Veldt

Inzicht in mogelijkheden onder de grond

Wij helpen gemeenten met het inzichtelijk maken van beschikbare ruimte onder de grond voor alternatieve energievoorzieningen en warmtenetten. Hierbij houden we rekening met huidige/toekomstige ondergrondse infrastructuren zoals kabels, leidingen en riolering. Maar ook het aanwezige groen en de ruimte die de nieuwe infrastructuur nodig heeft, inclusief bijvoorbeeld expansielussen en inspectieputten. Zo geven we inzicht in de haalbaarheid en mogelijkheden voor nieuwe ondergrondse ruimteclaims.  

Warmtenetten - Hoe pakken we het aan?

De nieuw gewenste situatie controleren we op haalbaarheid met de volgende stappen:

  • Stap 1. We brengen het huidige ondergrondse systeem in kaart. Daarbij identificeren we voor iedere type leiding en groen een gewenste bufferafstand tot andere infrastructuur. We houden rekening met beheer en onderhoud, toekomstige ontwikkelingen en de invloed van warmte van het warmtenet op andere kabels en leidingen.
  • Stap 2. We brengen alle zones samen en bekijken hoeveel ruimte er overblijft in het wegprofiel. Daaruit trekken we de conclusie: is er voldoende ruimte voor de aanleg van nieuwe infrastructuur?
  • Stap 3. Zo niet, dan onderzoeken we alternatieven:het verleggen van infrastructuur, het meenemen van aangrenzende openbare ruimte of het gebruik van verschillende aanlegdieptes. We geven de gemeente een kostenschatting per wijk voor deze alternatieven die meegenomen kunnen worden in afwegingen.

Welke wijk heeft ruimte voor een warmtenet?

Voor het goed afwegen van keuzes voor de ondergrondse ruimte is inzicht nodig. Met de resultaten van ons werk krijgen gemeenten inzicht welke wijken in aanmerking komen voor de aanleg van warmtenetten en wat dit gaat kosten. Daarnaast kan deze informatie gebruikt worden door rioolbeheerders.

Wat levert dat op?

Duidelijk inzicht in de beschikbare ruimte, ondergrondse oplossingen en kosten voor alternatieve energiebronnen in de gemeente.

Aan de slag met warmtenetten- en advies? Neem contact op met onze expert!
Joost van der Veldt
Duurzaamheid
Business Unit Manager
T +31 6 156 96 935
jvdveldt@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma