icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Watersysteemanalyse

In steden en gebieden liggen veel inrichtingsopgaven rondom water. Die gaan over waterverdeling, -beschikbaarheid, -kwaliteit, -overlast en -veiligheid of een combinatie daarvan. Goede oplossingen beginnen met inzicht en analyse van het huidige systeem. Daar helpen wij bij.

dr. Sara  Eeman
dr. Sara Eeman
luchtfoto-watersysteem-nederland

Inzicht en analyse watersysteem

Elke oplossing begint met inzicht. Wij brengen watersystemen in kaart en analyseren deze om tot duurzame en toekomstbestendige adviezen en oplossingen te komen. We brengen zowel de boven- als ondergrondse systemen in kaart voor een complete analyse van een stroomgebied. Geologie, ecologie, landgebruik en andere externe factoren hebben invloed op de loop en het gedrag van het watersysteem. Deze nemen we in onze analyse allemaal mee.

Watersysteemanalyse helpt bij: 

  • Het onderzoeken van mogelijkheden voor een waterbuffer in een gebied; 
  • In beeld brengen van kwetsbare plekken van het watersysteem tijdens piekbuien; 
  • Optimale afstemming water- en landgebruik met gebruiker in een gebied;
  • Afwegingen voor- en nadelen maatregelen bodemdeling.
Watersysteem

Hoe pakken we een watersysteemanalyse aan?

Om tot systeeminzichten te komen combineren we meetgegevens, kennis en modellen. Deze data vertalen we naar begrijpelijke rapporten en visualisaties. Denk aan een interactieve 3D-omgeving waar de effecten van extreme situaties makkelijk zichtbaar zijn. Of aan kaartverhalen (storymaps) die je stap voor stap meenemen in de werking van een watersysteem. Door deze interactieve manier van werken ontstaan inzichten die de basis vormen voor advies of het ontwerpen van een toekomstbestendig watersysteem 

watersysteem-wateren-riet

Wat levert een watersysteemanalyse op?

Je krijgt een helder rapport of visualisatie van het watersysteem, met inzicht in kansen, risico’s en oplossingen. Dit leidt tot doelmatige en onderhoudbare maatregelen in het watersysteem.  

Hulp nodig bij inrichtingsopgaven rondom water? Neem contact op met onze expert!
dr. Sara  Eeman
dr. Sara Eeman
Senior Projectmanager Stedelijk & Landelijk water
T +31 6 129 08 816
seeman@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma