icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Watertoets-instrument

Ga je een gebied opnieuw inrichten? Dan moet je daarin rekening houden met de hydrologische situatie. Gemeenten, waterschappen en projectontwikkelaars hebben daarbij verschillende belangen. Het Watertoets-instrument van Aveco de Bondt helpt partijen om samen oplossingen voor een klimaatrobuuste inrichting te verkennen en beslissingen met draagvlak te nemen.

ir. Thijs  Visser
ir. Thijs Visser

Stap 1: een verkenningssessie

Met welk beleid op het gebied van water en klimaat moet je rekening houden als je hier gaat ontwikkelen? En zijn er locatiespecifieke aandachtspunten zoals de aanwezigheid van keringen of grondwaterbeschermingsgebieden? Dat soort vragen komen aan bod in de verkenningssessie. Tijdens de sessie krijg je al inzicht in de eerste, globale hydrologische en klimaateffecten van de ruwe ontwikkelplannen. Die visualiseren we namelijk voor je op basis van de planinformatie en openbare data.

Stap 2: analyse gezamenlijke belangen

Voorafgaand aan de tweede sessie zet Aveco de Bondt alle relevante planinformatie in een geodata platform. Welke verhardingen en infiltratievoorzieningen komen er bijvoorbeeld in de nieuwe woonwijk en hoe zit het met de maaiveldhoogte en riolering in en om het plangebied? Op basis hiervan kunnen we nauwkeurig laten zien wat een ontwikkeling doet met bijvoorbeeld de waterhuishouding of hittestress binnen en buiten de plangrenzen. Tijdens de tweede sessie kijken we samen waar de risico’s liggen en op welke punten het plan aangescherpt moet worden.

a_groenewoud-screenshot-2022-05-03_09-38-11_Nieuwbouw.png
Waterstanden

Stap 3: Interactieve ontwerpsessie

In de interactieve ontwerpsessie presenteren we verschillende maatregelen die je zou kunnen nemen om te voldoen aan water- en klimaatbeleid. Hoe effectief zijn ze en welke impact hebben ze op de plannen? Aan de hand van berekeningen en visualisaties kunnen gemeenten, waterschappen en projectontwikkelaars samen belangen afwegen. Eventuele nieuwe voorstellen rekenen we tijdens de interactieve ontwerpsessie direct door. Zo kun je ter plekke de doelmatigheid en wenselijkheid bespreken. Voor grote of complexe ontwikkelingen is het natuurlijk mogelijk om meerdere interactieve ontwerpsessies te organiseren.

a_groenewoud-screenshot-2022-05-03_09-39-13_hittestress.png
Hittestress
Knipsel_Max_water_op_straat.PNG
Water op straat
Metingen .JPG

Zet het Watertoets-instrument in voor jouw ontwikkeling

Meer weten over het Watertoets-instrument en de begeleiding die Aveco de Bondt biedt om te komen tot een klimaatrobuuste inrichting? Of een keertje sparren over de mogelijkheden om ook andere gebiedsopgaven integraal mee te nemen in het proces? We praten er graag met je over door!

Wil je meer weten over het watertoets-instrument? Neem contact op met Thijs!
ir. Thijs  Visser
ir. Thijs Visser
Senior adviseur Stedelijk & Landelijk water
T +31 6 510 85 947
tvisser@avecodebondt.nl