icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten alle woningen van het aardgas af zijn. Een deel zelfs al in 2030. Dit betekent dat gemeenten in Nederland aardgas moeten vervangen voor duurzame alternatieven. Gemeenten moeten hiervoor een wijkuitvoeringsplan maken.

realisatie-wijkuitvoeringsplan

RES en Transitievisie Warmte

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het waarmaken van de internationale klimaatafspraken van Parijs. Op regionaal niveau via de Regionale Energiestrategie (RES) en op gemeentelijk niveau via de Transitievisie Warmte (TVW) en het Wijkuitvoeringsplan. Deze TVW moeten gemeenten eind 2021 klaar hebben. Het bevat richtlijnen voor de aanpak en uitvoeringsplannen voor wijken om deze aardgasvrij te maken.

 

wijkuitvoeringsplan-analyses

Wijkuitvoeringsplan

Wij helpen gemeenten bij het vormgeven van deze uitvoeringsplannen. Met informatie die we generen uit de TVW en analyses in de wijk maken we een plan en schetsontwerp voor de wijk. Hierin verwerken we niet alleen alternatieve energiebronnen, maar alle (sociale aspecten) in een wijk. Als we dan toch van het gas af gaan, laten we dan andere issues ook meenemen. Een integrale aanpak. We houden hierbij rekening met de bewoners en andere belanghebbenden in de wijk. Ons team heeft kennis op verschillende niveaus in projecten als deze. Van planvorming tot schetsen en de uitvoering. Daarom zijn onze ontwerpen haalbaar en uitvoerbaar.

 

 

Stappenplan Wijkuitvoeringsplan

We volgen de volgende 5 stappen om te komen tot een wijkuitvoeringsplan:

  1. Een integrale analyse wijkaanpak. We starten met een integrale analyse van verschillende bouwstenen in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan energievoorzieningen, vastgoed en mobiliteit. Door deze brede analyse zijn wij in staat om lopende of geplande werkzaamheden te integreren in onze aanpak en creëren we meekoppelkansen. In deze fase doen we ook de stakeholderanalyse en starten we met de participatie.
  2. Een integraal schetsontwerp. Onze stedenbouwkundigen, landschappers, infraspecialisten, assetmanagers en omgevingsmanagers maken samen met de belangrijkste belanghebbenden een integraal schetsontwerp voor de wijk.
  3. Kostenraming, ook maatschappelijke kosten. Naast gedetailleerde ramingen zijn we in staat om in een schetsontwerp fase een raming af te geven waarmee de besluitvorming rondom het vervolgproces ondersteund wordt. We kunnen voor elke projectfase een (SSK)raming opstellen.
  4. De uitvoeringsstrategie. Aan de hand van het ontwerp, de ramingen maar ook vooral vanuit de participatie en stakeholdermanagement wordt een uitvoeringsstrategie opgesteld. Vanzelfsprekend met een planning en het benutten van de meekoppelkansen. Maar ook de verschillende stakeholders en hun eigen planningen. Hier komt onze kennis van de uitvoering enorm van pas.
  5. Vervolg richting realisatie. Wij zijn niet alleen in staat om het wijkuitvoeringsplan op te stellen, maar ook om deze tot uitvoering te brengen. Onze kennis van de uitvoering passen we toe in elke stap van deze aanpak. Vanuit het opgestelde schetsontwerp werken we verder via een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Wij kennen verschillende typen bestekken en contactvormen om tot realisatie te komen.

 

integraal-schetsontwerp

Wat levert dat op?

  • Een gedragen en uitvoerbaar ontwerp voor de wijk
  • Beperking in overlast door een écht integrale benadering
  • Meerwaarde door een zorgvuldig participatieproces
  • Een toekomstbestendige en leefbare wijk

Deze dienst valt onder ons programma