icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Stedelijke gebiedsontwikkeling

De ruimte in Nederland is schaars, vooral in het stedelijk gebied. En we hebben steeds meer ruimte nodig voor wonen, werken en recreëren. Hoe zorgen we voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving? En hoe maken we deze goed bereikbaar? Daar helpen we bij.

Berny  Kok
Berny Kok
Stedelijke gebiedsontwikkeling.jpg

Programma Stedelijke gebiedsontwikkeling

De ontwikkeling van een bruisend centrum, aantrekkelijk woonwerkgebied of een fijne woonbuurt. Het stedelijk gebied is continu in ontwikkeling. Ontwikkelprojecten hier staan voor uitdagingen. De ruimte is beperkt en de vraag is groot. Kennis van zaken, sturen op financiën en het proces, het toevoegen van (meer)waarde en het zorgvuldig afwegen van verschillende belangen spelen een belangrijke rol bij de realisatie en uitvoering van projecten in het stedelijk gebied.

 

Onze oplossingen voor binnenstedelijke en ruimtelijke opgaven

Wij helpen overheden, ontwikkelaars en aannemers bij de ontwikkeling en realisatie van projecten in het stedelijk gebied, van initiatief tot oplevering. Hierin betrekken we verschillende expertises binnen Aveco de Bondt. Bij de planvorming en het ontwerp betrekken we de omgeving (gebruikers, omwonenden, politiek, bestuur en ondernemers) actief. Zo houden we optimaal rekening met alle belangen bij de inpassing van een project in de omgeving. Onze project- en omgevingsmanagers vormen de intermediair tussen de projectorganisatie en de omgeving.

Onze specifieke diensten binnen het programma:

Bestemmingsplan.jpg

Het project in goede banen leiden

Voordat er een schop in de grond gaat, voeren we eerst een scala aan werkzaamheden uit. Het is namelijk essentieel om gemaakte keuzes voor een ontwikkelplan te onderbouwen met onderzoeken. Een goede onderbouwing helpt bij het creëren van het nodige draagvlak. Zo doen we kansen- en risicoscans, helpen we bij conditioneringen en stellen we bestemmingsplannen op. Aan de hand daarvan doorlopen we samen met de klant het ontwerpproces. En werken zo de basis uit voor een succesvolle uitvoering.

'Alle onderzoeken en technische begeleiding liep gecoördineerd. Een partner die integraal en ook vooral nuchter met ons meedacht in het proces. Onmisbaar!'
Roy Nijenhuis | Projectontwikkelaar KondorWessels Projecten
UItvoering integrale projecten.jpg

Onderzoeken voor een projectplan

Een greep uit de onderwerpen die we voor een projectplan onderzoeken: afvalinzameling, akoestiek, archeologie, asbestinventarisatie, bodem en milieu, bouwlogistiek, verkeer, luchtkwaliteit, groenplan, hittestress, riolering, bestaande kabels en leidingen en openbare verlichting.

ontwerp en uitvoering.jpg

Van ontwikkelplan naar ontwerp en uitvoering

Zodra alle keuzes zijn gemaakt en er een goed onderbouwd plan ligt, kan het juridisch en planologisch worden vastgesteld. De volgende fase is dan de uitvoeringsvoorbereiding. Hierin vertalen we de keuzes en informatie uit de voorbereiding naar ontwerp- en contractdocumenten. We begeleiden projecten van plan tot ontwerp en realisatie.

Vraagstuk op het gebied van stedelijke gebiedsontwikkeling? Neem contact met ons op!
Berny  Kok
Berny Kok
Senior Projectmanager
T +31 6 200 11 991
bkok@avecodebondt.nl