Duurzaamheid

Elke dag werken wij hard aan een toekomst waarin duurzaam het nieuwe normaal is. Dat doen we niet alleen voor en samen met opdrachtgevers, maar juist ook in eigen huis. Zo laten we zien wat er allemaal mogelijk is, en welke stappen je zelf kunt nemen.

Duurzaamheidsbeleid

Wij hebben een duurzaamheidsbeleid dat aansluit bij onze visie om te bouwen aan een betere levenskwaliteit. De belangrijkste speerpunten in ons beleid zijn het terugdringen van CO2-uitstoot, zorgvuldig omgaan met grondstoffen en de duurzame ontwikkeling en arbeidsparticipatie van onze medewerkers. We monitoren periodiek de belangrijkste KPI’s en rapporteren daarover. Waar nodig sturen we vervolgens onze duurzaamheidsinspanningen bij of intensiveren we maatregelen om onze footprint te verlagen.

Terugdringen van CO2-uitstoot

Wij willen onze eigen CO2-uitstoot in 2025 halveren. Uitgangspunt daarbij is de CO2-uitstoot per fte in het jaar 2019. We monitoren onze uitstoot via een CO2-managementsysteem en stellen jaarlijks doelen en nemen reductiemaatregelen om onze footprint verder te verlagen. Een greep uit onze maatregelen:

  • We schaffen alleen nog elektrische leaseauto’s aan. Bestaande diesel- of benzine leaseauto’s worden uiterlijk in 2025 vervangen door elektrische voertuigen.
  • Onze medewerkers kunnen voor zakelijke afspraken gebruikmaken van elektrische deelauto’s of van een NS business card.
  • Onze medewerkers mogen zelf bepalen waar en wanneer ze werken, waardoor we het aantal zakelijke kilometers en woonwerkverkeer verder terugdringen.
  • We gebruiken in onze kantoren groene stroom. Ons pand in Holten is voorzien van zonnepanelen.
Aveco de Bondt Holten Kantoor Kantoortuin
Aveco de Bondt Hoofdkantoor Holten

Zorgvuldig omgaan met grondstoffen

In onze vestigingen streven we ernaar om minder nieuwe grondstoffen te gebruiken. Zo hebben we bij onze recente verhuizingen veel bestaand kantoormeubilair kunnen hergebruiken. En bij verbouwingen besteden we aandacht aan het toepassen van duurzame materialen en circulaire producten. Dankzij de TalentHub vind je in onze vestiging in Nieuwegein meubilair dat gemaakt is van afvalhout van de bouwplaats. En in Amstelveen hebben we een materialenkast met samples waarmee we medewerkers en bezoekers laten zien wat er allemaal al mogelijk is als het gaat om duurzame, biobased materialen. Daarnaast hebben we uiteraard aandacht voor ons eigen afvalscheidings- en recyclingspercentage.

Ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en social return

Wij investeren in de kennisontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Dat doen we via de Aveco de Bondt Academy, een leeromgeving waarin onze medewerkers online microlearnings kunnen volgen, trainingen krijgen en waarbinnen we ook klassikale trainingen en leerlijnen uitrollen. De Academy heeft ook eigen e-learnings over duurzaamheid, ontwikkeld door onze afdeling Duurzaamheid.

Binnen onze organisatie is structureel ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij richten we ons op duurzame arbeidsparticipatie. Initiatieven op dit gebied zijn onder meer:

  • Op ons hoofdkantoor voeren mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking catering-, schoonmaak- en reprowerkzaamheden uit.
  • Door de inzet van ‘jobcarving’ hebben we administratieve functies gecreëerd voor mensen die al langer werkloos zijn.
  • We hebben medewerkers in dienst met een SROI-indicatie.
  • We werken samen met de Stichting Studeren en Werken op Maat om jongeren met een arbeidsbeperking een werkplek op maat te bieden.

Certificeringen en monitoring

Duurzaamheid is elke dag belangrijk. Daarom besteden we er structureel aandacht aan.
De onderstaande certificeringen zijn daar het bewijs van:

Om de voortgang van onze duurzaamheidsambities meetbaar te maken, hebben we voor de drie speerpunten in ons duurzaamheidsbeleid kritische prestatie indicatoren (kpi’s) opgesteld. We monitoren per kwartaal de voortgang op deze kpi’s en sturen aan de hand van kwartaalrapportages waar nodig bij. Jaarlijks wordt een interne en externe audit uitgevoerd op onze kpi’s. Hier rapporteren we vervolgens extern over in onze voortgangsrapportages. Daarnaast wordt jaarlijks in het kader van de ISO 9001-, ISO 14001- en CO2-Prestatieladder-certificaten een interne audit en directiebeoordeling uitgevoerd.