Aveco de Bondt helpt met herstel van verdroogd natuurgebied Lampenbroek

25 apr. 2024 • 2 min leestijd

De natuur in Lampenbroek is verdroogd en moet worden hersteld. Als dit herstel uitblijft, neemt de verscheidenheid in planten en dieren verder af. Daarom heeft Waterschap Vallei en Veluwe, Aveco de Bondt gevraagd te helpen met de planvorming, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van de herstelmaatregelen.

Lampenbroek 2

Op 25 april starten de herstelmaatregelen in Lampenbroek. Sinds september 2022 ondersteund Aveco de Bondt het Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV), Natuurmonumenten (NM) en de Provincie Gelderland met de planvorming en aanbesteding van dit project. We hebben het ontwerp gemaakt, oppervlaktewater en grondwateranalyses uitgevoerd en contractdocumenten opgesteld. De aanbesteding bleek succesvol! De uitvoering kan nu eindelijk starten onder leiding van aannemer Ploegam.

Samen met de medewerkers van adviesbureau Aveco de Bondt is een inrichtingsplan tot stand gebracht waarmee we de projectdoelen kunnen realiseren.

Tot en met eind 2025 wordt er gewerkt in het gebied. De werkzaamheden variëren van beekherstel en beekverlegging, inrichting van landbouwpercelen naar natuurpercelen tot aan de aanleg van diverse kunstwerken, zoals een automatisch regelbare stuw met een vispassage. 

In nauwe samenwerking met WSVV en NM hebben we een prachtig ontwerp gemaakt, wat zorgt dat natuur in Lampenbroek straks groter en klimaat robuuster is.

Meer weten over dit bericht? Vraag het onze experts!

Bert Smink
Senior projectmanager Landelijk gebied
bsmink@avecodebondt.nl
+31 6 502 23 699