Aveco de Bondt in EenVandaag & Nieuwsuur!

26 mrt. 2024 • 4 min leestijd

De grondwaterproblematiek in Nederland is een veelbesproken onderwerp. De afgelopen maanden heeft het namelijk zo veel geregend, dat de conclusie getrokken kan worden dat we één van de natste winters ooit achter de rug hebben. Zo veel regen, dat zorgt voor problemen. Logischerwijs dat het ongekend hoge grondwater zorgt voor negatieve gevolgen. Burgers die ineens hun kelders vol hebben staan met water, waardoor de schade flink in de papieren loopt. Dit veroorzaakt stress, soms wanhoop en onzekerheid voor woningeigenaren, die puntje bij paaltje zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de schade in hun huis.

Aveco de Bondt heeft de afgelopen periode in meerdere nieuwsuitzendingen over dit onderwerp gesproken. Maarten Kuiper, Directeur Water en Klimaat, schoof aan als waterexpert bij zowel EenVandaag als Nieuwsuur. In de uitzendingen werd aandacht besteed aan gedupeerden, en hoe zij nu verder moeten. Wat moeten en kunnen overheden doen en op welke vlakken hebben zij ondersteuning nodig? En welke maatregelen zijn nodig in de toekomst om deze opgave zo goed mogelijk aan te pakken en (deels) te controleren?

Maartenkuiper eenvandaag 1

Specialistisch maatwerk met een gebiedsgerichte aanpak

Kortom, heel veel vragen die beantwoord moeten worden. Een gemakkelijke oplossing is helaas geen optie, het vraagt om specialistisch maatwerk met een gebiedsgerichte aanpak. Het is hierbij relevant waar droogte en wateroverlast met elkaar in verband worden gebracht. Door heel Nederland zijn de effecten van het hoge grondwater namelijk verschillend, het is doelmatig om te starten bij kwetsbare gebieden, rekeninghoudend met de ‘natuurlijke’ omstandigheden. Zoals in de poldergebieden en zandgronden. Hoe de gevolgen voor deze gebieden er precies uitzien?

1. Poldergebieden

In poldergebieden fluctueert de grondwaterstand snel. We zien dat in de zomers het grondwater snel laag staat door droogte, maar vervolgens in de winter juist weer snel stijgt door veel neerslag. Deze grote verschillen leidt bij woningen van grofweg voor 1970 tot risico's zoals funderingsproblematiek en vochtoverlast tegelijkertijd. Optrekkend vocht in muren en vloeren vanuit de kruipruimte, zorgt voor beschadiging en ongezonde leefomstandigheden in huizen. En vooral in de zomermaanden ontstaat funderingsschade. De grondwaterstand is er deels te beïnvloeden, echter zijn er vaak ook maatregelen nodig in de grond langs woningen vanwege slecht doorlatende bodems.  

2. Zandgronden

Bij zandgronden fluctueert de grondwaterstand juist meer en langzamer. Dit komt omdat er minder watergangen zijn. Juist langs de hoge zandgronden zoals duinen en ruggen, zien we extremere stijgingen en dalingen door klimaatverandering. De grondwaterstand kan in deze gebieden minder eenvoudig beïnvloed worden, vanwege de grote toestroom water via zandlagen. Hier zijn vaak kelders de plek waar het water zorgt voor overlast, investeren in het waterdicht maken van dit soort ondergrondse leefruimtes is dan vaak de oplossing voor woningeigenaren.

Haalbare oplossingen voor de toekomst

We zullen in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met de negatieve effecten van zowel droge als natte periodes. Klimaatverandering speelt hierin een hoofdrol, en de mens zal zich hierop moeten aanpassen. Daarom kijken we bij Aveco de Bondt naar haalbare en doelmatige oplossingen die de effecten van deze klimaatextremen opvangen, om zo bij te dragen aan een veilige en toekomstbestendige leefomgeving.

Onze experts adviseren jou in het maken van de juiste keuzes. Bekijk voor een overzicht aan passende diensten eens bij de Maatschappelijke Opgave Droogte en Wateroverlast. Meer geïnteresseerd in water in het Landelijk Gebied? Klik dan hier.

Voor een omgeving om in te leven

Kijk de uitzendingen terug!

Bekijk de uitzending van EenVandaag hier: EenVandaag | NPO Start 
Bekijk vanaf minuut 24:28 de uitzending van Nieuwsuur hier: Nieuwsuur | NPO Start 

Meer weten over dit bericht? Vraag het onze experts!

drs. ing. Maarten Kuiper
Directeur Business Line Water
mkuiper@avecodebondt.nl
+31 88 00 48 212