Aveco de Bondt toegetreden als Vriend van de OVKK

18 jul. 2023 • 2 min leestijd

Samen werken aan een (be)leefbaar platteland!

Aveco de Bondt heeft ten doel gesteld haar maatschappelijke betrokkenheid concreet te verbinden aan thema’s die aansluiten op onze diensterverlening. Denk hierbij aan initiatieven vanuit sport, kunst & cultuur, gezondheidszorg en maatschappij.

Een leefbaar platteland met toekomstperspectief

Vanuit onze betrokkenheid bij de opgaven in het Landelijk Gebied zijn wij op verschillende platformen intensief betrokken om de transitie nader vorm te geven. Voor een leefbaar platteland met toekomstperspectief is samenwerking van groot belang. De Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK) is een regionale partij met een lokaal netwerk, die actief stimuleert en ondersteunt bij het (be)leefbaar maken en houden van de krachtige kernen in Overijssel, een regio waar we zeer actief zijn.

Denk hierbij aan de weg wijzen binnen overheden, initiatief zichtbaar maken, oplossingsrichtingen en uitdagingen agenderen bij overheden en betrekken van andere maatschappelijke organisaties. Als leefbaarheidsambassadeur is de OVKK een serieuze en waardevolle gesprekspartner voor beleidsmakers. Vanuit Aveco de Bondt zien wij de toegevoegde waarde en hebben we als ‘vriend van OVKK’ de intentie uitgesproken elkaar te versterken bij onze opgaven.

Inzet: Bas Harmsen (Aveco de Bondt, directeur Infrastructuur & Ruimte) en Ilse Duursma (voorzitter OVKK & Wethouder Deventer)

Bas en OVKK deventer

Bas Harmsen (Aveco de Bondt, directeur Infrastructuur & Ruimte) en Ilse Duursma (voorzitter OVKK & Wethouder Deventer)