Beoordeel de afvalwaterketen als geheel: indirecte lozingen, riolering en effluenten van de zuivering

afvalwaterketen stedelijk & landelijk water
13 jun. 2024 • 2 min leestijd

Verontreinigende stoffen vormen een probleem voor het behalen van de doelen die gesteld zijn vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Een deel van de stoffen komt namelijk via de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in het oppervlaktewater terecht. Het terugdringen van deze belasting vraagt inspanning van de hele waterketen: van lozers op het riool (huishoudens, bedrijven) tot zuivering bij de RWZI en alle stappen die daar tussenin zitten.

Plan voor indirecte lozingen

Aveco de Bondt draagt bij aan een plan voor indirecte lozingen in de provincie Zuid-Holland. De provincie is bevoegd gezag voor indirecte lozingen van grotere bedrijven en heeft een coördinerende rol voor het halen van de doelen van de KRW. De provincie werkt zowel vanaf het begin van de keten (de bedrijven) als aan het eind van de keten (de RWZI’s). 

Afvalwaterketen Zuid Holland - IJsselmonde de Maas

IJsselmonde en de rivier Oude Maas

Wat houd dat precies in?

We kijken naar welke bedrijven en sectoren eventueel stoffen lozen die een probleem veroorzaken in de waterkwaliteit. Daarnaast brengen we ook in kaart welke rioolwaterzuiveringen de hoogste bijdrage leveren aan de normoverschrijdingen van het KRW. In een later stadium wordt het rioolsysteem beoordeeld, evenals de metingen bij bedrijven en de bijhorende inventarisatie waarbij stoffen gelokaliseerd worden in huishoudelijk afvalwater.  

Afvalwater 1

De ontwikkeling van zo’n ketenaanpak vraagt om expertise, dat is precies wat we bij Aveco de Bondt leveren. We streven naar een optimale mix van maatregelen die ervoor zorgen dat de KRW-doelen behaald kunnen worden. We pakken het aan bij de bron, stellen maatregelen op voor het riool, creëren buffercapaciteit in het riool of zuiveren dit aan het eind van de keten. Ook brengen we de verschillende partijen zoals bevoegd gezag, waterzuiveringen, waterkwaliteitsbeheerders en lozers bij elkaar. Deze verbinding is essentieel om de juiste stappen te zetten voor een toekomst met schoon water.   

Meer weten over dit bericht? Vraag het onze experts!

Leonard Osté
Consultant Stedelijk & Landelijk Water
loste@avecodebondt.nl
+31 6 573 92 421