Het Flevo-landschap en Aveco de Bondt ondertekenen sponsor-partnerovereenkomst

30 apr. 2024 • 2 min leestijd

Bas Harmsen, directeur Infrastructuur en Ruimte bij Aveco de Bondt, heeft op 29 april samen met directeur Philip Makkink van Het Flevo-landschap een sponsor-partnerovereenkomst ondertekend.

Aveco de Bondt Flevolandschap

Philip Makkink van Het Flevo-landschap en Bas Harmsen van Aveco de Bondt

Als Aveco de Bondt hechten wij veel waarde aan een robuust natuur- en cultuurlandschap, waarin natuur, wonen en werken een goede plek hebben en samengaan. Met dit partnerschap blijven we ons inzetten ‘voor een omgeving om in te leven'.

Aveco de Bondt richt zich specifiek op de opgaves waar ook Het Flevo-landschap zich als natuurbeheerder in Flevoland voor inzet. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Wilgenbos, gelegen nabij Almere. Hier worden dit jaar enkele projecten voorbereid en uitgevoerd om de natuur een impuls te geven en recreatie in het gebied te stimuleren. Aveco de Bondt maakt in opdracht van Het Flevo-landschap de ontwerpen en contracten, waarbij we zorgen dat alles op correcte en zorgvuldige wijze wordt uitgevoerd. De essentie van dit partnerschap is om kennis te delen, verbinding te maken en natuurlijk om van elkaar te leren. Met het uiteindelijke doel om de natuur in Flevoland te beschermen, ontwikkelen en vooral nog mooier te maken!

Het is mooi om te zien dat de samenwerking vanuit projecten nu ook breder getrokken wordt met het ondertekenen van een partnerschapovereenkomst. Dit maakt mogelijk dat we elkaar nog breder kunnen ondersteunen en kennis kunnen uitwisselen, om zo de natuur in Flevoland te laten floreren.

Aveco de Bondt Flevolandschap

Bas Harmsen, Philip Makkink, Norbert Kwint, Jeroen Gmelig Meyling

Meer weten over dit bericht? Vraag het onze experts!

Jeroen Gmelig Meyling
Projectmanager Ruimtelijke Inrichting & Beheersing
jgmeligmeyling@avecodebondt.nl
+31 6 576 13 567