Omgevingswet van kracht!

02 jan. 2024 • 2 min leestijd

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet bundelt en herziet het omgevingsrecht. De Omgevingswet is van invloed op alle plannen en activiteiten die plaatsvinden in de leefomgeving. Denk aan de te doorlopen procedures en vereisten waaraan voldaan moet worden bij het bouwen van woningen, het (her)ontwikkelen van gebieden, het aanleggen van infrastructurele werken, het realiseren van de energietransitie en klimaatopgaves.

Impact Omgevingswet

Vergunningen en plannen die vanaf nu worden ingediend moeten voldoen aan de regels en het instrumentarium van de Omgevingswet. Een deel van die regels en instrumenten zijn fundamenteel anders dan waarmee we gewend zijn te werken. Deze veranderingen brengen voordelen met zich mee ten opzichte van de oude regelgeving, zoals meer ruimte voor flexibiliteit en lokale afwegingsruimte, een duidelijkere rol voor participatie en samenhang van regelgeving. Tegelijkertijd vraagt de Omgevingswet de eerste tijd juist ook om extra aandacht. Het leren werken met nieuwe instrumenten, zoals omgevingsplannen en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), kost tijd en brengt onzekerheid met zich mee.

Waar wij bij kunnen helpen

Wij hebben kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke plannen, vergunningen, milieuhygiënische onderwerpen en omgevingsmanagement. In zowel de planvoorbereiding als de realisatie van kleine en monodisciplinaire projecten als in grote en complexe multidisciplinaire projecten. Wij zijn in staat om snel in te schatten wat de impact is van de Omgevingswet op een project of initiatief. Wat we doen? Denk aan:

  • Het uitvoeren van een impactanalyse Omgevingswet;
  • Het begeleiden en ondersteunen van gemeenten bij het opzetten van het omgevingsplan, zowel op ruimtelijke aspecten als het Bkl-proof maken van de bruidsschat;
  • Het opstellen en indienen van omgevingsvergunningen (waar nodig) voor nieuwe activiteiten;
  • Planvorming en begeleiding van initiatieven die in strijd zijn met het omgevingsplan;
  • Het uitvoeren van de straks verplichte participatie bij planvoorbereiding;
  • Het uitvoeren van conditionerende onderzoeken conform nieuwe eisen/wensen gesteld in de Omgevingswet.

Meer weten over dit bericht? Vraag het onze experts!

Juul Osinga
Consultant Planologie
josinga@avecodebondt.nl
+31 6 128 04 962