WLC Onderzoeksrapportage: 'Paris Proof Rotterdam'

21 jun. 2023 • 4 min leestijd

De gemeente Rotterdam toont lef en realiteitszin door aan de slag te gaan met een methodiek die de toekomst heeft en inspeelt op de urgentie van de klimaatproblematiek: De Whole Life Carbonmethodiek (WLC). De WLC-methodiek, ontwikkeld door de Dutch Green Building Council (DGBC), is een ‘Paris Proof’ methodiek om binnen de grenzen van Parijs te blijven.

WLC-methodiek

Het Klimaatakkoord van Parijs richt zich op maximaal 2,0 °C temperatuurstijging, met een streven naar 1,5 °C. De WLC-methodiek is afgestemd op de 1,5 °C. En bedoeld om de bouw en de gebouwde omgeving op het pad te zetten naar een ‘Net Zero Carbon’-sector. Het gaat daarbij niet alleen om de CO2-uitstoot door het energiegebruik, maar ook om materiaalgebonden uitstoot in de bebouwde omgeving.

Het lijkt er sterk op dat Nederland – op vrij korte termijn al - bij het realiseren van de woningbouwopgave rekening moet gaan houden met de beperkte CO2-ruimte (carbon-budget) die het Parijs-akkoord nog biedt. Vanwege de urgentie en om verantwoordelijkheid willen nemen, grijpt de gemeente Rotterdam deze methodiek aan om sturing te geven aan de woningbouwopgave die tot aan 2030 voor hen ligt.

Onderzoeksrapportage

Daarvoor heeft de gemeente Rotterdam door Aveco de Bondt onderzoek laten uitvoeren. Daarin stonden twee onderzoeksvragen centraal:

  • Wat is het carbon-budget voor de gemeente Rotterdam voor nieuwbouwwoningen?
  • Past de huidige manier van bouwen binnen dat carbon-budget?

Uit het onderzoek is gebleken dat het carbon-budget van Rotterdam niet toereikend is om via de traditionele manier van bouwen de benodigde woningen te realiseren. Een radicaal andere manier van bouwen is vereist. De traditionele ‘energie-intensieve’ bouwmaterialen bewerkstelligen namelijk een hoge CO2-footprint. Bouwen binnen de grenzen van Paris Proof komt in beeld door de inzet van voornamelijk biobased, gerecyclede en hergebruikte materialen.

Biobased bouwen

Bovendien biedt biobased bouwen het voordeel van CO2-opslag: hoe meer biobased er gebouwd wordt, hoe meer CO2 uit de lucht afgevangen wordt. Daarnaast luidt het advies om andere strategieën toe te passen, zoals beter benutten van de huidige woningvoorraad, optoppen, transformeren, kleiner bouwen en duplexen. Ook is gebleken dat ook nieuw gebouwde woningen niet voldoende energiezuinig zijn. Er moet nog een flinke stap gezet worden om te voldoen aan WENG (Werkelijk Energie Neutraal Gebouw).

'Paris Proof Rotterdam'

Dit onderzoek geeft de gemeente Rotterdam meer inzicht hoe op basis van deze methodiek te navigeren, sturing te geven én op weg te gaan naar een ‘Paris Proof Rotterdam’.   

Meer weten over dit bericht? Vraag het onze experts!

Carla Rongen
Specialist Circulair en Gezond Bouwen
crongen@avecodebondt.nl
06 83 217 248