Doorontwikkeling bloemenveiling Florapark Rijnsburg

Royal FloraHolland is de grootste sierteeltmarktplaats van bloemen en planten ter wereld. De coöperatie brengt kwekers en kopers uit de hele wereld samen, wat hen dé leidende partij binnen deze markt maakt. Hun doel? Blijven bouwen aan het grootste internationale B2B platform binnen de sierteeltsector. Daar hoort dus uitbreiding bij!

Opdrachtgever

Royal Floraholland

Plaats

Rijnsburg

Fase

Lopend

Oppervlakte

1,16 km2

Op het Florapark, onderdeel van de locatie van Royal Floraholland in Rijnsburg, wordt een groot deel van de huidige wegenstructuur en terreinindeling aangepast. Dit naar aanleiding van een ruimtevraag als gevolg van uitbreiding en nieuwbouw van een aantal gevestigde groothandelaren. Voorafgaand aan deze doorontwikkeling dienen de gevestigde functies voor het parkeren van vrachtwagens en veilingkarren verplaatst te worden naar andere delen van het terrein.

slide.title slide.title

Wat doet Aveco de Bondt binnen dit project?

Het project bestaat uit een aantal onderdelen. In de eerste fase wordt de bestaande parkeerplaats voor logistieke middelen en vrachtwagens verplaatst. Hiervoor worden o.a. in omringende weilanden parkeerterreinen aangelegd voor veilingkarren en worden bestaande parkeerterreinen uitgebreid en gemoderniseerd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid, om in het noordelijke deel van het veilingterrein, versnipperde bebouwbare percelen samen te voegen tot eenduidige percelen.

Deze percelen voorzien in de ruimtevraag bij Royal FloraHolland. Tegelijkertijd ontstaat de noodzaak om de wegenstructuur te veranderen. De bouwrijpe uitgeefbare percelen worden afgenomen door gevestigde groothandelaren voor de geplande uitbreiding en nieuwbouw. Naast de civiele werkzaamheden is Aveco de Bondt betrokken bij het ontwerp van een productbrug, inclusief hellingbanen tussen het centrumgebouw van de veiling en de nieuwe gebouwen.

Integraal project

Door Aveco de Bondt is op basis van een haalbaarheidsanalyse van Royal FloraHolland bij de start van de werkzaamheden een aantal conditionerende onderzoeken uitgevoerd en gecoördineerd o.a. op het gebied van archeologie, ecologie, bodemkwaliteit, geotechniek, geluid en stikstof. Op basis van deze input is het technisch programma van eisen afgerond en als basis gebruikt voor het voorlopig ontwerp voor de disciplines civiel, bouw, werktuigbouw en elektrotechniek.

Belangrijk onderdeel in de conditionerende fase zijn de aanwezige kabels & leidingen. In het FloraPark gebied liggen meerdere kabel- en leidingzones van diverse netbeheerders gedeeltelijk met zakelijke rechten. Dus deels in eigendom bij de netbeheerders maar deels ook in eigen beheer van Royal FloraHolland. Een groot gedeelte van deze ondergrondse infrastructuur moet verlegd worden om de uit te geven percelen bebouwbaar te maken. In dit project wordt er ook rekening gehouden met aanpassing van het energienet. Hiervoor wordt een schakelstation vervangen en verplaatst, inclusief de verouderde essentiële middenspanningsringen.

Meer weten over dit project? Vraag het onze experts!

Patrick Dassen
Projectmanager
pdassen@avecodebondt.nl
+31 6 110 07 642