icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Waterhuishoudingsplan

Bij het ontwerpen van een inrichtingsplan heb je een waterhuishoudingsplan of rioleringsplan nodig. Water is één van de bepalende ontwerpelementen. Hoe voorkom je grondwater- en regenwaterwateroverlast bij woningen en hoe zien de watervoorzieningen in jouw plan eruit? Met een waterhuishoudingsplan krijg je inzicht in het ontwerp van het maaiveld en de riolering en toon je aan dat jouw ontwikkeling klimaatbestendig is. Aveco de Bondt kan het waterhuishoudingsplan voor jouw plan opstellen.

ir. Thijs  Visser
ir. Thijs Visser

Opstellen waterhuishoudingsplan binnen jouw plangebied

Een waterhuishoudingsplan stellen wij samen met jou en de waterbeheerders binnen jouw plangebied op. Vaak zijn dit de gemeente en het waterschap. Draagvlak bij de waterbeheerder is van belang, omdat zij de voorziening(en) na realisatie vaak overnemen in beheer en onderhoud. We ontwerpen de regen- en afvalwatervoorzieningen op basis van de richtlijnen van de waterbeheerder en de capaciteit die de voorzieningen moeten hebben. We houden hierbij specifiek rekening met het veranderende klimaat door een regenwaterstresstest uit te voeren. Daarnaast besteden we aandacht aan de maaiveldhoogtes om voldoende ontwateringsdiepte en drooglegging te garanderen en houden we rekening met de beschikbaarheid van ruimte in de ondergrond. Als de omstandigheden erom vragen, voeren we veldonderzoek uit om de grondwaterstanden en de doorlatendheid van de grond te bepalen of om de huidige situatie te inventariseren. Het resultaat is  een technisch ontwerp van de watervoorzieningen en een onderbouwing van de werking van het watersysteem binnen jouw plan.

Maatwerk voor een (klimaatadaptief) plan

Een waterhuishoudingsplan is altijd maatwerk. We zien door klimaatverandering steeds meer de noodzaak om elke aanpassing in de (openbare) inrichting klimaatbestendig te maken. Dit vereist begrip van de omgeving: de ondergrond, het watersysteem en de functies in de omgeving. Aveco de Bondt beschikt over de benodigde expertise om alle ruimtelijke elementen een plek te geven in het advies. Zo krijgt jouw plan een hogere kwaliteit en werken we samen aan een klimaatbestendige inrichting van Nederland.

Ook kunnen we je helpen met een watertoets. Zo kun je aantoonbaar maken dat jouw ontwikkeling de waterhuishouding in de omgeving niet verslechtert en dat jouw ontwikkeling klimaatbestendig is.

Hulp of advies nodig? Neem dan contact op met Thijs!
ir. Thijs  Visser
ir. Thijs Visser
Senior adviseur Stedelijk & Landelijk water
T +31 6 510 85 947
tvisser@avecodebondt.nl