Advies bodemdaling en droogte

Een groot deel van Nederlandse bodem zakt. Dit leidt tot schade. De kosten van verzakte wegen, riolen en panden lopen hierdoor flink op. Daarom is het bestrijden van bodemdaling en droogte een speerpunt voor overheden. Wij zijn niet alleen dé leidende partij op het gebied van actief grondwaterbeheer en drainage-infiltratieleidingen. Wij hebben ook alle kennis in huis om jou bij projecten op het gebied van bodemdalingsbestendig te bouwen volledig te ontzorgen.

Advies en ondersteuning bij peilbesluiten

Bij een peilbesluit wordt de hoogte van het water vastgelegd. Dit heeft invloed op het grondwaterpeil in de directe omgeving en vaak ook bodemdaling of droogte. We ondersteunen waterschappen bij het onderbouwen van peilbesluiten. Ook helpen we overheden en aannemers met het aanpassen van de openbare ruimte op bodemdaling en droogte. Zodat, bijvoorbeeld bij de realisatie van een toekomstige wijk, bodemdaling en droogte worden beperkt en voorkomen, uiteraard ook afgestemd op wateroverlast. Maar ook om extra bodemdaling te voorkomen bij uitvoeringsprojecten. Deze adviezen zetten we om in ontwerpen en we ondersteunen jou tijdens de beheerfase, zodat schade door bodemdaling ook in de toekomst wordt geminimaliseerd. 

Afbeelding 1 Advies Bodemdaling en Droogte

Marktleider actief grondwaterbeheer

Aveco de Bondt is marktleider op het gebied van drainage-infiltratieleidingen en actief grondwaterpeilbeheer. Wij hebben jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze oplossingsrichting, waarmee we te hoge en te lage grondwaterstanden voorkomen. Dit voorkomt schade en kostbare herstelwerkzaamheden aan gebouwen en infrastructuur als gevolg van droogte of juist wateroverlast. Kennisdeling pakken we samen op met het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen.

 

Hoe gaan we bodemdaling tegen?

Bodemdaling en droogte gaan niet alleen over hydrologie, maar ook over bebouwing, funderingen, infrastructuren en de bodem. Aveco de Bondt beheerst als enige partij al deze complexe disciplines en combineert ze om jou volledig te ontzorgen! 

Wij voorkomen bodemdaling met de volgende stappen: 

  1. Risico- en kansenanalyse: Om droogterisico’s goed in beeld te brengen is open, vaak regionale, data niet voldoende. We ordenen de data en vullen dit aan met lokale grondwaterstanden, bodemdata en funderingsonderzoek. De metingen verwerken we in stedelijke grondwatermodellen waarmee we scenario’s doorrekenen. We brengen de bodemdaling in beeld met bijvoorbeeld InSAR. We vatten alles samen in een droogte stresstest of in onze funderingskaarten.  
  2. Integrale klimaatanalyses: We analyseren droogterisico’s in samenhang met de risico’s bekend over hitte, (grond)wateroverlast en waterveiligheid. Deze vertalen we naar concrete maatregelen via onze Urban Water Planner.  
  3. Advies en engineering: We stellen adviezen op. Denk aan onderbouwing voor peilbesluiten, zettingsarme ophoogadviezen, funderingsadviezen, bemalingsadviezen en ontwerpen van drainage-infiltratiesystemen.  

Ook tijdens de uitvoering en het beheer van voorzieningen ondersteunen we. We controleren op prestaties via monitoring en verstrekken nuttige gegevens aan bewoners via open data portals. 

De prognose is dat vele miljarden schade ontstaat. Gelukkig kunnen we er een groot deel van voorkomen als we er samen de schouders onder zetten."

Afbeelding 2 Advies Bodemdaling en Droogte

Wat levert ons advies op?

  • Inzicht in droogterisico’s en mogelijkheden in een gebied voor wateropslag; 
  • Concreet uitvoeringsplan om bodemdaling en droogte te beperken/voorkomen;
  • Onderbouwing voor peilbesluiten en ontwerpen bij rioolvervanging;
  • Een goede samenwerking met bewoners en overige partijen.

Aan de slag met advies bodemdaling en droogte? Maarten helpt je verder!

drs. ing. Maarten Kuiper
Directeur Business Line Water
mkuiper@avecodebondt.nl
+31 88 00 48 212

Alle projecten