Drainage systeem gemeente Soest

Op veel plaatsen in ons land wordt drainage aangelegd, bijvoorbeeld om de grondwaterstand te reguleren, (regen-)water af te voeren en wateroverlast te voorkomen. Om de werking van drainagesystemen optimaal te houden zijn inspecties en reiniging benodigd.

Opdrachtgever

Gemeente Soest

Plaats

Soest

Fase

Afgerond

Reiniging drainagestelsel

Aveco de Bondt is al geruime tijd betrokken bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van drainage in de gemeente Soest. Onlangs is een reinigingsronde uitgevoerd van de drainagesystemen in een aantal straten in het noorden van Soest. Aanleiding voor de reiniging was de uitgevoerde inspectie van de drainage, waaruit bleek dat er lokaal sprake was van ernstige ijzerafzetting en -ophoping in het drainagestelsel.

Afbeelding 1 Project Drainage systeem gemeente Soest

Verhoogd ijzergehalte

In het lokale grondwater komt ijzer van nature in verhoogde gehalten voor. Door de ijzerafzetting en -ophoping functioneerde de drainage onvoldoende, hetgeen plaatselijk leidde tot wateroverlast voor bewoners. Bij de inspectie van de drainage zijn zaken als hoogteligging, drainage-instelniveau’s en mate van vervuiling vastgesteld. Vervolgens is in samenspraak met de gemeente Soest en de aannemer (Hendrikse bv te Soest) een plan gemaakt voor de reiniging en het in te zetten materieel.

Afbeelding 2 Project Drainage systeem gemeente Soest

Succesvolle reiniging

De reiniging van de drainage is onder begeleiding van Aveco de Bondt en de gemeente Soest uitgevoerd. Na deze reiniging is opnieuw een inspectie uitgevoerd en is gebleken dat dit heeft geleid tot een goed werkend en robuust systeem, wat de komende jaren weer meekan.  

Meer weten over dit project? Vraag het onze experts!

Frank de Groot
Projectmanager
fdgroot@avecodebondt.nl
+31 6 559 21 289