Bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid

Licht, warmte, lucht, vocht, geluid, akoestiek en een gevoel van veiligheid. Ze hebben allemaal grote invloed op het leefklimaat van een gebouw en hangen nauw met elkaar samen. Wij adviseren en ondersteunen bij de realisatie van een duurzame, brandveilige en comfortabele leefomgeving voor elk gebouw. Dat doen we integraal, maakbaar en kostenefficiënt. 

Beter leefklimaat met onze integrale aanpak

Bij een gebouwontwerp wil je dat alle aspecten in een gebouw gebruikers optimaal ondersteunen. Daar is het leefklimaat een belangrijk onderdeel van. Wij adviseren opdrachtgevers in keuzes die passen binnen het beschikbare budget. Voor zowel nieuwbouw als de transformatie van bestaande bouw. Maar ook in woningbouw en in functionele gebouwen zoals zorg-, onderwijs- en kantoorgebouwen. 

Afbeelding 1 Bouwfysica akoestiek en brandveiligheid

Eén aanspreekpunt per project

Bouwkundig ontwerpen wordt steeds complexer door steeds hogere eisen vanuit gebruikers en overheden. Duurzaamheid, klimaatverandering en circulariteit zijn daar inmiddels ook een belangrijk onderdeel van. Daarom bieden wij per project een vast aanspreekpunt dat alle genoemde aspecten overziet en coördineert in samenhang met de vraag en wens van de opdrachtgever. Zo zorgen we voor samenhang, maakbaarheid van oplossingen en beperken we de impact op kosten.

Hoe wij zorgen voor een beter leefklimaat in gebouwen

Met onze aanpak zetten we de kennis van specialisten optimaal in. Dat doen we met een integraal ontwerp. Hiermee voorkomen we dat de opdrachtgever met meer dan vier specialisten moet omgaan binnen een ontwerpteam. Dat is overzichtelijk en zorgt voor betere samenhang. Zo bieden wij pragmatische oplossingen voor jouw uitdaging :

  • Oplossingen voor brandveiligheid: Ieder gebouw moet brandveilig zijn. Dat vormt de basis voor een goed gebruik en functionele indeling. 
  • Akoestische maatregelen: De akoestische omstandigheden, zowel buiten het gebouw als daarbinnen, nemen we integraal mee in het advies bij het ontwerp van gevels of keuze van materialen binnen het gebouw. 
  • Gebouwmetingen en -inventarisatie: Ook voeren we metingen uit op het gebied van geluid, luchtdichtheid (qv;10), vocht en thermografie. Daarnaast voeren we bouwkundige inventarisaties uit bij bestaande gebouwen om de bouwkundige eigenschappen daarvan vast te stellen.
  • Breed advies bouwfysica: Onze ervaren specialisten bieden een breed constructief- en installatietechnisch advies  Zo geven we een compleet advies rondom jouw gebouwontwerp. Wij denken daarbij ook mee in oplossingen voor optimalisatie op het gebied van daglicht, thermisch comfort, ventilatie, energie (BENG) en duurzaamheid (BREEAM, WELL en GPR). 

Onze integrale adviezen leiden tot betere gebouwen en een optimaal werk- en leefklimaat.

Afbeelding 2 Bouwfysica akoestiek en brandveiligheid

Wat levert deze dienst op?

Wij bieden praktische, efficiënte en kosteneffectieve oplossingen op het gebied van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Daarmee voldoen gebouwen niet alleen aan de hoogste standaarden op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en comfort. Gebouwen presteren beter en dragen bij aan een gezondere en prettige leef- en werkomgeving.

Aan de slag met bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid? Waldo helpt je verder!

Waldo Bont
Projectmanager Gebouw en Leefklimaat
wbont@avecodebondt.nl
+31 6 108 43 339

Alle projecten