Civiele constructies

Goede infrastructuur is essentieel om ons land leefbaar, bereikbaar en veilig te houden. Civiele constructies zoals bruggen, tunnels, kademuren, pompgemalen en energiestations vormen een belangrijke schakel. De komende jaren brengen de vervanging en instandhouding van deze constructies veel kosten met zich mee. Aveco de Bondt adviseert  bij zowel bestaande als nieuwe constructies. Praktisch en pragmatisch.

Ontwerp, berekeningen en advies

Bij de realisatie van nieuwe civiele constructies komt veel kijken. Denk aan het vaststellen van eisen of het maken van budgetkeuzes of risico-inschattingen. Ook bij instandhouding, renovatie of vervanging van bestaande civiele constructies zijn inspecties, herberekeningen en tekeningen nodig om tot kostenefficiënte en veilige keuzes te komen. Of je nu een quickscan nodig hebt van een kunstwerk, een proefbelasting voor een kleine brug of een seismische doorrekening van je kunstwerk - onze constructeurs en adviseurs staan voor je klaar!

Afbeelding 1 Civiele constructies

Integrale aanpak civiele constructies

Civiele constructies staan nooit op zichzelf. Daar houden we rekening mee. De kennis van civiele constructies zetten onze specialisten het liefst zo breed mogelijk in. Daarbij werken we samen met andere disciplines binnen Aveco de Bondt. Onze integrale aanpak zorgt voor haalbare en maakbare oplossingen en een soepeler verloop van uw project. 

Zo nemen we in ons werk de belangen van de omgeving mee. Wij houden rekening met zaken als gebruik, levensduur, veiligheid, praktische uitvoerbaarheid en het budget. Ook kunnen wij je ontzorgen bij het opstellen van bijvoorbeeld kostenramingen (o.a. SSK en LCC), aanbestedingen en onderhoudsplannen. 

Nieuwe en bestaande civiele constructies

Met een team van ervaren civieltechnische specialisten ontzorgt Aveco de Bondt op het gebied van inspectie, advies, ontwerp, constructieve-(her)berekeningen en -tekeningen op de vakgebieden: 

  • Nieuwe civiele kunstwerken: zoals bruggen, viaducten, ecoducten, kademuren, onderdoorgangen, geluidsschermen en zware funderingen.
  • Bestaande civiele kunstwerken: Inspecties, herberekeningen en tekeningen helpen de goede keuze te maken voor instandhouding, renovatie of vervanging.
  • Waterketen-constructies zoals gemalen, stuwen, rioolwaterzuiveringsinstallaties en drinkwaterstations, altijd in nauwe samenwerking met onze waterspecialisten.
  • Energie-constructies zoals hoog- en middenspanningsstations.

Infrastructuurbeheerders zijn verantwoordelijk voor een goed functionerende en veilige infrastructuur. Daar komt best wat bij kijken. Wij helpen je op pragmatische en praktische wijze met de beste oplossing.

Afbeelding 2 Civiele constructies

Wat levert ons advies op?

Onze constructeurs en adviseurs bieden integrale en maatwerkoplossingen voor zowel bestaande als nieuwe constructies, gebaseerd op jouw plannen en wensen. We leveren definitieve adviesrapporten, constructieve berekeningen en -tekeningen, evenals ontwerpen voor uitvoering.

Aan de slag met civiele constructies? Jos helpt je verder!

Jos Sinke
Senior Projectmanager Constructies
jsinke@avecodebondt.nl
+31 6 227 58 871