Digitaal water

Onze watersystemen hebben het steeds zwaarder. Het wordt zowel droger als natter door extreem weer. Daarom is voorspellend inzicht in risico’s en goed beheer op watersystemen en de individuele objecten in het systeem belangrijk. Om zo wateroverlast en droogte beter te beheersen. Met de nieuwste technologieën (waaronder digital twins) helpen wij om te zorgen dat water op het juiste moment op de juiste plek aanwezig is.

Datagestuurd waterbeheer en ontwerp

Door extreme klimaatomstandigheden wordt het steeds belangrijker om te begrijpen wat dit doet met het water in ons land. Bij Aveco de Bondt zetten we data en modellen in die van groot belang zijn voor dagelijks waterbeheer. De inzet hiervan genereert betekenisvolle kennis over het watersysteem en de werking/conditie van de waterinfrastructuur. Daarmee kunnen gerichte maatregelen toegepast worden, die bijdragen aan de optimalisatie van deze systemen. Door de verkregen data te combineren wordt een helder beeld gepresenteerd van de huidige waterinfrastructuur met eventuele verbeterpunten.

Afbeelding 1 Digitaal Water

Hoe verbetert Aveco de Bondt watersystemen met data?

Door informatie uit ons eigen meetnet te combineren met een team van specialisten geven wij gericht advies. Met oog voor detail bedenken wij oplossingen voor lokale waterproblematiek, zowel voor een tekort als een overschot aan water. Dat doen wij door: 

  • Watersysteem in beeld: Wij brengen het gehele watersysteem of de waterinfrastructuur in kaart. Vervolgens kiezen wij een analysemethode die past bij de wensen van opdrachtgevers en omgeving. 
  • Analyse en voorspellingen met Geografische Informatie Systemen (GIS): Wij analyseren, visualiseren en ontsluiten waardevolle geografische data met behulp van GIS. We koppelen verschillende soorten data, zoals inspectiedata, bodemonderzoeken en ruimtelijke gegevens over klimaatadaptatie en energietransitie. Op basis van analyses creëren we een compleet beeld voor ruimtelijke opgaven. De verkregen inzichten zijn vervolgens eenvoudig te bekijken voor diverse belanghebbenden.
  • Analyse en voorspellingen met Digital Twin: Een andere keuze is het werken met een Digital Twin. Daarbij vertalen we de basis naar een digitale kopie van het fysieke object. Een specialistische tool waarin visie, focus, faciliteiten, dataveiligheid, analyse, simulatie en visualisatie samenkomen. De Digital Twin monitort de status van het object, analyseert data, detecteert trends, voert stress-testen uit en voorspelt gedrag. Zo maken we ontwerp, beheer en onderhoud efficiënter en toekomstbestendiger.
  • Vertalen naar keuzes voor waterbeheer: We helpen informatie uit de gekozen analysemethode te vertalen naar keuzes over het waterbeheer. Zo geven wij advies in efficiëntieverbeteringen, kostenbesparing, kennismanagement en het risicomanagement van de waterinfrastructuur.

Met Digital Twins krijgen we grip op het water in Nederland. In tijden van extreem weer en klimaatstress hebben we juist deze digitale tools nodig om accuraat te kunnen reageren en rampen voor te zijn.

Afbeelding 2 Digitaal Water

Wat levert het op?

De inzet van digitale tools bij wateranalyses zorgt voor proactief inzicht in risico’s, maar ook in effectief beheer van watersystemen en de individuele objecten binnen het systeem. Dit voorkomt overlast door een tekort of een overschot aan water.

Aan de slag met digitaal water? Luc helpt je verder!

EngD MSc Luc Ponsioen
Adviseur Digitaal Water
lponsioen@avecodebondt.nl
+31 6 131 11 468

Alle projecten