Duurzame infrastructuur

Logistieke stromen nemen toe en de bereikbaarheid in binnensteden staat onder druk, terwijl ov, fiets en voetgangers meer ruimte krijgen. Om in 2050 volledig circulair te zijn is er op veel gebieden nog winst te behalen, zo ook in de infrastructuur. Een groot deel van de noodzakelijke grondstoffen wordt hiervoor toegepast in of is afkomstig uit onze infrastructuur. Aveco de Bondt adviseert bij infraprojecten in duurzame maatregelen en ontwerpen.

Verduurzaming van de infrastructuur

Bij duurzame infrastructuur draait het niet alleen om het materiaalgebruik. Het gaat ook om de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof tijdens de realisatie en het gebruik ervan. Daarnaast kan verduurzaming van de infrastructuur een positieve bijdrage leveren aan de gevolgen van extreem weer, het verhogen van biodiversiteit en het verbeteren van de omgevingskwaliteit. Hoe we dit doen? Denk aan vermindering van materiaalgebruik door slim ontwerp, verduurzaming van de gebruikte materialen of het verhogen van hergebruik op locatie. Daarom zijn we ook onderdeel van “Green Deal Duurzaam GWW”; omdat wij de ambitie delen om duurzaamheid integraal te verbinden in ons werk.

Afbeelding 1 Duurzame infrastructuur

Hoe Aveco de Bondt infra-projecten verduurzaamd?

  • Doelstellingen en koppelkansen inventariseren: We kijken naar de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, maar ook naar de (koppel)kansen die er zijn in het gebied. We nemen onze uitgebreide deskundigheid mee in de gespreksvoering en bekijken alle mogelijkheden. 
  • Plan met duurzame optimalisaties: We maken een plan met toepasbare, duurzame optimalisaties voor jouw project. Dit om zoveel mogelijk duurzaamheidswinst te boeken. 
  • Duurzaamheidsontwerp: Op basis van deze optimalisaties maken we een ontwerp, waarbij we een effectief en gestandaardiseerd SO-UO-proces volgen.
  • Projectbegeleiding: Daarnaast begeleiden we bij de (duurzame)aanbesteding en realisatie van het werk. Zo maken we echt het verschil.

Wij maken het verschil door infrastructuur bij te laten dragen aan het verhogen van biodiversiteit, het verbeteren van de omgevingskwaliteit en het tegengaan van effecten van extreem weer.

Afbeelding 2 Duurzame infrastructuur

Maatwerk duurzaamheidsadvies per infraproject

Elk project is uniek. Bij het ene project ligt de duurzaamheidswinst in het materiaalgebruik en bij het andere in een duurzame manier van aanbesteden (als voorbeeld met een MKI-index). Ons advies is daarom altijd maatwerk, maar natuurlijk nemen we onze kennis uit voorgaande projecten mee.

Wat levert deze dienst op?

Wij bieden realistische oplossingen voor een leefbare omgeving. Door onze effectieve en meetbare aanpak, waarbij we expertise op het gebied van ruimte, klimaatadaptatie en duurzaamheid maximaal benutten. 

Aan de slag met duurzame infrastructuur? Hilgard helpt je verder!

Hilgard van Alphen
Business Development Manager
hvalphen@avecodebondt.nl
+31 650 22 30 27

Alle projecten