Mobiliteitsvisies- en plannen

We zijn steeds meer op pad. In de auto, met het openbaar vervoer of met de fiets. Onze populatie en de mobiliteitsbehoefte groeit, maar de ruimte die we hebben groeit niet mee. Aveco de Bondt helpt de juiste balans te vinden tussen behoefte, bereikbaarheid en leefbaarheid voor een duurzame mobiliteit. 

Duurzaam en toekomstbestendig mobiliteitsplan

Nederland telt steeds meer auto’s die allemaal een plaats nodig hebben bij de woning, op de weg en op de plaats van bestemming. Dat kost veel ruimte. Door anders naar mobiliteit te kijken ontstaan er nieuwe inzichten waarbij de ruimte efficiënter wordt benut. Voor ontwikkelplannen of bereikbaarheidsopgaven brengen we diverse belangen bij elkaar en geven we met onze kennis richting aan het proces, zodat er een gezamenlijk en toekomstbestendig mobiliteitsplan op tafel komt

Afbeelding 1 Mobiliteitsvisies en plannen

Met onze mobiliteitsvisies geven wij antwoord op de vraag van vandaag en anticiperen op de mobiliteitsvraagstukken van morgen.

Afbeelding 2 Mobiliteitsvisies en plannen

Innovatie en robuuste oplossingen

Iedere omgeving heeft haar specifieke kwaliteiten en uitdagingen. Wij koppelen de aandachtsgebieden van verkeer en vervoer, economie, ruimtelijke ordening en milieu. Door te sturen op maatschappelijke opgaven, gebruikmakend van ons (kennis)netwerk, zetten wij in op innovatie en robuuste oplossingen. Daarmee stimuleren we een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen.  

Stappenplan mobiliteitsplan

Elk mobiliteitsplan is maatwerk, maar we volgen altijd een vast aantal stappen:

  • Stap 1: We inventariseren alle belangen. Van bewoners tot ontwikkelaars, gebruikers en de gemeente. Daarin kijken we naar huidig gebruik, beleid, ambities en wensen. 
  • Stap 2: We ontwikkelen scenario’s, waarin we een gezamenlijke aanpak presenteren op basis van de belangen van alle stakeholders uit stap 1. Dit vormt de basis voor een toekomstbestendig mobiliteitsplan.

Wat levert jouw mobiliteitsplan op?

Een gedragen en toekomstgerichte oplossing voor alle stakeholders: veilig, robuust en duurzaam. 

Aan de slag met mobiliteitsvisies- en plannen? Hilgard helpt je verder!

Hilgard van Alphen
Business Development Manager
hvalphen@avecodebondt.nl
+31 650 22 30 27