Ontwerp en beheer riolering, infiltratie en drainage

Riolering, infiltratie en drainage. Systemen die wijken en gebouwen nodig hebben voor de afvoer (en hergebruik) van water. Door onder andere klimaatverandering wordt er steeds meer van deze systemen gevraagd. Hoe creëer je een ruimtelijk afgestemd en duurzaam systeem? Aveco de Bondt helpt je daarbij.

Ontwerp en beheer riool, infiltratie en drainage

De bovengrondse inrichting heeft invloed op de ondergrond en andersom. Het is belangrijk dat deze op elkaar zijn afgestemd, zodat er geen overlast ontstaat. Bovendien is het belangrijk dat watersystemen worden afgestemd op verstedelijking, klimaatverandering, de energietransitie en de rioleervervangingsopgave. In onze ontwerpen houden we daar rekening mee. Zo leiden onze ontwerpen tot veerkrachtige watersystemen voor nieuwe- of bestaande bouw. Van rioolstelsel, regenwaterberging tot drainagesysteem.

Afbeelding 1 Ontwerp en Beheer Rioleringen Infiltratie en Drainage

Regenwater in het gebied vasthouden en op een klein oppervlak infiltreren. Zo wordt het rioolstelsel ontlast.

Hoe ontwerpen we veerkrachtige watersystemen?

Elk watersysteem is maatwerk, maar globaal volgen we de volgende stappen:

  • Stap 1. We brengen de huidige situatie in kaart via een hoogwaardige gebieds- en risicoanalyse. Daarin onderzoeken we óók de ruimte in de ondergrond, bodemverontreinigingen, funderings- en bemalingsrisico’s. Want een ontwerp moet natuurlijk maakbaar zijn.
  • Stap 2. We ontwerpen het watersysteem: rioolstelsel, infiltratie- of drainagesysteem of de hemelwaterberging en toetsen het hydraulisch functioneren. Dit ontwerp stemmen we af op het water- en bodemsysteem waar het deel van uitmaakt. We werken de ontwerpen uit van schets tot definitief ontwerp en bestek en begeleiden het richting uitvoering.
  • Stap 3. Het ontwerp kan uitgevoerd worden. Hierin kunnen we ondersteunen met omgevingsmonitoring, toezicht en milieukundige begeleiding en directievoering.

 Zo zorgen we voor goede afstemming tussen planfase, ontwerp en de praktijk met opdrachtgever- en nemers.

Actief stakeholders betrekken met Tygron

Goed om te weten, we:

  • Integreren en visualiseren ontwerpen in Tygron, zodat we stakeholders actief kunnen betrekken;
  • Modelleren maatregelen in Infoworks ICM, SOBEK2, DHydro, Modflow, MicroFEM en zien dus direct of de ontwerpen het gewenste resultaat hebben.;
  • Stellen bestekken op volgens de RAW-systematiek. Maar ook kosten begrotingen aanleg en beheer;
  • Geven infiltratieadvies, riooladvies, drainageadvies en advies wateropgave;
  • Begeleiden aanbestedingstrajecten;
  • Bewaken het vergunningentraject en begeleiden de contractuele zaken.
Afbeelding 2 Ontwerp en Beheer Rioleringen Infiltratie en Drainage

Beheer: altijd praktisch en duurzaam

Vanaf het begin hebben we oog voor praktisch beheer. Een systeem dat onderhoudsarm is, gaat langer mee. We leggen systeemgegevens vast, zodat evalueren makkelijk is. Dat is een veerkrachtig en duurzaam systeem. Ook doen we onderzoek en optimalisatie van bestaande (grond)watervoorzieningen. Hulp nodig bij beheer? Kijk eens bij onze dienst Digitaal Water.

Aan de slag met ontwerp en beheer riolering, infiltratie en drainage? Guy helpt je verder!

ir. Guy Henckens
Senior specialist Stedelijk en Landelijk Water
ghenckens@avecodebondt.nl
+31 6 825 01 174