Specialistische bouwkundige opnamen & inspecties

Voldoet jouw vastgoed aan de geldende normen en regelgeving? Alleen met inzicht kun je slim omgaan met budget en integraal beheer. Aveco de Bondt biedt dat inzicht met gerichte inspecties of specialistische onderzoeken, ook over energie, duurzaamheid en gezondheid in gebouwen. 

Optimaliseren van bestaand vastgoed

Onderhoud van gebouwen begint met het sturen op waarden, kwaliteit, functionaliteit, risico’s en kosten. Aveco de Bondt ontzorgt je met praktische en doelgerichte inspecties of onderzoeken. We kunnen helpen bij de gehele vastgoedportefeuille, bij specifieke klachten of bij het krijgen van inzicht in de technische staat of veiligheid van een gebouw. Met ons maak je betere keuzes voor het beheer en onderhoud van je vastgoed voor de korte én lange termijn. Dat doen we vanuit een optimale balans tussen prestaties, verantwoorde kosten en risico’s.

Afbeelding 1 Specialistische bouwkundige opnamen installaties

Praktische expertise voor vastgoedinspecties

Onze gespecialiseerde inspecteurs bij Aveco de Bondt zijn hoogopgeleide vakmensen. We zijn praktisch ingesteld en stellen onszelf de vraag ‘wat’ er moet worden onderzocht en ‘hoe’ het opgelost of beheerd kan worden.  Desgewenst nemen wij in onze bouwinspecties meerdere vakdisciplines mee, integraal of multidisciplinair. Zo hoef je niet te schakelen tussen meerdere bureaus voor jouw vastgoed. 

Wij geven objectief en onderbouwd inzicht met de volgende diensten:

 • Bouwkundige inspecties                                                   
 • Conditiemetingen NEN 2767                                               
 • (Duurzaam)MeerJarenOnderhoudsPlannen (MJOP & DMJOP)             
 • Oppervlaktebepalingen (NEN 2580)                                
 • Luchtdichtheidsmeting (Qv10)                              
 • Omgevingsbeïnvloeding en monitoring (geluid/trillingen/deformatie) 
 • Nulmetingen                                                                       
 • Asbestinventarisaties                                                           
 • Brandscans & Brandveiligheidsinspecties             
 • Quickscan installaties                                                        
 • Energieprestatie (EPA-inspecties)                                      
 • Geluidmetingen (NEN 5077 & NEN 1070)

Daarnaast de bouwkundige specialistische opnamen verrijken met inzicht in energie, duurzaamheid & gezondheid. Een effectieve samenwerking met onze collega’s van Team Duurzaamheid is hierin de succesfactor.

Onze inspecties en diensten zijn praktisch en doelgericht. Daardoor krijg je heldere antwoorden op jouw vragen en meer grip op onderhoud, aanpassingen, efficiënte verbeteringen en verduurzaming.

Afbeelding 2 Specialistische bouwkundige opnamen installaties

Wat leveren onze bouwkundige opnamen en inspecties op?

Onze inspecties en operationele dienstverlening hebben een hoog praktisch en oplossingsgericht karakter. Inspectieresultaten of rapportages geven helder en doeltreffend antwoord op jouw vraag.  Zo krijg je inzicht en meer grip op eventuele noodzakelijke onderhoudsingrepen, aanpassingen, efficiënte verbetering of regulier onderhoud en verduurzaming. 

Aan de slag met specialistische bouwkundige opnamen & inspecties? JanSander helpen je verder!

Jan Willems
Adviseur Gebouw en Leefklimaat
jwillems@avecodebondt.nl
+31 6 836 13 521

Sander Holtmaat
Adviseur Gebouw en Leefklimaat
sholtmaat@avecodebondt.nl
+31 6 131 08 668