Verkeer en Mobiliteit

Nederland is dichtbevolkt. Het is van belang dat weggebruikers veilig onderweg zijn. Daarom werken we bij Aveco de Bondt aan een prettige en effectieve infrastructuur. Wij buigen ons over mobiliteitsvraagstukken; van verkeersveiligheid tot brede verblijfskwaliteit van gebieden en straten, van reisbeleving tot ontwikkeling van duurzame mobiliteitsconcepten voor onze leefomgeving.

Mobiliteit in een dichtbevolkt land

Verkeer houdt ons dagelijks bezig. In Nederland wordt het steeds drukker op de weg. Hierdoor worden mobiliteitsvraagstukken steeds complexer. Dat vraagt om een oplossingsgerichte en integrale aanpak. Wij werken niet alleen met mobiliteitsexperts, maar maken in onze studies naar verkeersveiligheid ook gebruik van overige specialisten zoals een gedragspsycholoog en een verkeersveiligheidsauditor.

Afbeelding 1 Verkeer en Mobiliteit

Met onze focus op menselijke beleving creëren we duurzame, veilige en aantrekkelijke mobiliteitsoplossingen voor iedereen.

Afbeelding 2 Verkeer en Mobiliteit

Analyse mobiliteitsvraagstukken

Onze experts analyseren verkeerskundige situaties. Denk hierbij aan het beoordelen of een bestaande verkeerssituatie veilig is of veiliger kan, uitvoeren van second opinions en scenario-analyses of het adviseren over een principeoplossing voor een nieuwe verkeerssituatie. Om de gedragskant correct te beoordelen betrekken we onze gedragspsycholoog. Het onderzoek kan een conceptueel karakter hebben, zoals een reflectie op een mobiliteitsconcept voor een wijk of onderdelen hiervan. Maar ook een concrete insteek is mogelijk, zoals de vormgeving van een nieuwe ontsluiting, het uitvoeren van een parkeeronderzoek, het concretiseren van een hub of mobiliteitstransitie. 

Zo pakken onze mobiliteitsexperts het aan

  • Wij verbinden: Wij werken aan brede ruimtelijke vraagstukken in teams en werken hiervoor intensief samen met de disciplines ruimte, klimaatadaptatie, stedenbouw & landschap en duurzaamheid.
  • Wij geven vorm aan de openbare ruimte: In ons werk geven wij mede vorm aan de openbare ruimte binnen stedelijke context en in landelijk gebied. Verblijfskwaliteit staat centraal in deze ruimten: dit bepaalt immers hoe mensen hun dagelijkse leven ervaren. 
  • Wij zetten de menselijke beleving centraal: Binnen ons advieswerk focussen we ons op de beleving van de mens. Samenhang en evenwicht zijn voor ons belangrijke waarden. Dit vertaalt zich in ruimtelijke kwaliteit. 
  • Wij hebben oog voor maatschappelijke opgaven: Wij maken in verblijfsgebieden verbinding met klimaatadaptiviteit en natuurinclusiviteit. 

Wat leveren onze mobiliteitsadviezen op?

Wij bieden samenhang en evenwicht door een interdisciplinaire aanpak, waarbij we expertise op het gebied van ruimte, klimaatadaptatie en duurzaamheid benutten. Zo creëren wij een plek waar mensen graag verblijven en veilig naar toe kunnen reizen.

Aan de slag met verkeer en mobiliteit? Hilgard helpt je verder!

Hilgard van Alphen
Business Development Manager
hvalphen@avecodebondt.nl
+31 650 22 30 27