icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Beheer ondergrond en nazorg

Bij bodemsanering wordt tegenwoordig niet meer álle verontreiniging verwijderd. Vaak blijft er nog enige verontreiniging over. De risico's daarvan voor mens en milieu moeten beperkt blijven. Wij helpen met het beheer en nazorg van de ondergrond.

Annemarie de Keizer
Annemarie de Keizer

Nazorg ondergrond

We adviseren op welke wijze de nazorg doelmatig en efficiënt kan worden uitgevoerd. Het kan hierbij gaan om nieuwe nazorglocaties, maar ook om locaties waar de nazorg al enige tijd in uitvoering is. Onze ervaring is dat door veranderende regelgeving, kennisontwikkeling en techniek het voor bestaande nazorglocaties vaak goed mogelijk is de nazorginspanning terug te brengen of gerichter in te zetten.

Certificering

We voeren nazorgwerkzaamheden uit conform de werkwijze die in de nazorgplannen is opgenomen. Wij kunnen met onze partners zowel de controle op het functioneren van het systeem als het onderhoud van het beheerssysteem uitvoeren en zijn hiervoor gecertificeerd conform de BRL6000 en de BRL7000.

HULP NODIG BIJ DE NAZORG NA SANERING? NEEM CONTACT MET ONS OP.
Annemarie de Keizer
Annemarie de Keizer
Senior Adviseur
T +31 6 832 54 541
adkeizer@avecodebondt.nl