Sanering en herinrichting NSTM-terrein in Haarlem

Ga je een monumentaal spoorcomplex opnieuw inrichten en gebouwen op het terrein verduurzamen? Dan vraagt dat om een multidisciplinaire aanpak. NS schakelde daarom Aveco de Bondt in voor de modernisering van het NSTM-terrein in Haarlem.

Opdrachtgever

NS Stations

Plaats

Haarlem

Fase

Lopend

Het terrein van NS Treinmodernisering (NSTM) ligt centraal in Haarlem, dicht bij de historische binnenstad. Op het terrein zijn onder meer kantoorruimtes en hallen te vinden waar treinstellen gereviseerd en gemoderniseerd worden. Al sinds 1839 sleutelen monteurs op deze plek aan wagons en ander materieel. En wist je dat de allereerste trein die in Nederland reed op deze plek aankwam?

Verduurzaming, nieuwbouw en herinrichting

De NS maakt het terrein klaar voor de toekomst. Bestaande gebouwen worden hiervoor verduurzaamd. Oude hallen worden circulair gesloopt. Op de plek van de ontmantelde hallen komen een nieuwe, klimaatneutrale treinstellenhal en werkplaats. Hiervoor worden ook de sporen op het emplacement anders ingericht.

Uitvoeren van diverse soorten onderzoeken

Om er sporen en andere voorzieningen aan te kunnen leggen, moesten er eerst diverse onderzoeken plaatsvinden. Het ging onder meer om een onderzoek naar aanwezige flora en fauna en de aanwezigheid van waardevolle archeologische resten. Ook deden we ballastonderzoek voor het wijzigen van de sporenlayout en brachten we in kaart in welke mate de bodem van het NSTM-terrein verontreinigd is.

slide.title slide.title

Opstellen saneringsplan en milieukundige begeleiding

In de afgelopen decennia is het terrein intensief gebruikt voor industriële werkzaamheden. Daarbij is de bodem sterk verontreinigd met onder meer asbest, zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Ook troffen we plaatselijk zogenoemde mobiele verontreinigingen aan: minerale oliën en vluchtige chloorkoolwaterstoffen. Aveco de Bondt stelde een gefaseerd deelsaneringsplan inclusief bemalingsadvies op. Een groot deel van de grond is onder saneringscondities afgegraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. De omvangrijke grondsanering vond plaats onder milieukundige begeleiding conform BRL6001 en directievoering van Aveco de Bondt.

Aan de slag met de ondergrondse infrastructuur

Het NSTM-terrein wordt niet alleen boven de grond gemoderniseerd. Aveco de Bondt denkt ook mee over een toekomstbestendige inrichting van de ondergrondse infrastructuur. Daarbij moet een complexe puzzel gelegd worden met onder meer kabels, (pers)leidingen en hemelwater en vuilwatersystemen. Ook moet er door de herinrichting een nieuwe oplossing ontworpen worden voor de in- en uitritten. Daar werken we aan in multidisciplinaire teams, waarbij meerdere specialisten kennis inbrengen en bijdragen aan oplossingen. Ook ontzorgen we NS met het doorlopen van de benodigde vergunningstrajecten.

Constructieberekeningen voor nieuwe en bestaande hallen

De werkzaamheden op het NSTM-terrein duren naar verwachting nog tot 2025. In die tijd worden onder meer de bestaande hallen vernieuwd en de nieuwe treinstellenhal gebouwd. Vooruitlopend heeft Aveco de Bondt de beoogde nieuwbouwlocatie (hal 29) en directe omgeving met een puntenwolk (3D-scanning) en landmeetkundige metingen exact in beeld gebracht. Ook werken onze constructeurs en modelleurs aan de voorbereidende tekeningen en berekeningen voor de verschillende hallen.

Deskundig partner voor complexe verontreinigingen

Sta je ook voor een complexe herinrichting van een groot terrein of complex? Met een combinatie van programma’s en multidisciplinaire aanpak is Aveco de Bondt een ideale partner voor een breed scala aan voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden. We bundelen voor jou onze expertises op het gebied van onder meer:
 

 Zo komen we samen tot de beste oplossingen voor jouw terrein of complex.

 

Lees ook: 

Meer weten over dit project? Vraag het onze experts!

Antoine Booms
Senior Projectmanager
abooms@avecodebondt.nl
+31 6 502 23 028