icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Civiele constructies

Goede infrastructuur is essentieel om ons land leefbaar, bereikbaar en veilig te houden. Civiele constructies zoals bijvoorbeeld bruggen, tunnels, kademuren en pompgemalen vormen hierin een belangrijke schakel. Aveco de Bondt verzorgt het constructieve ontwerp van zulke kunstwerken. Ook adviseren we en ondersteunen we bij de instandhouding van zulke objecten.

Civiele constructies .jpg

Ontwerp, berekeningen en advies

Bij de realisatie van nieuwe civiele constructies komt veel kijken. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van eisen of het maken van budgetkeuzes of risico-inschattingen. Ook bij instandhouding, renovatie of vervanging van bestaande civiele constructies zijn inspecties, herberekeningen en tekeningen nodig om tot kostenefficiënte en veilige keuzes te komen. Aveco de Bondt richt zich op  advies, constructieve berekeningen, constructieve tekeningen en inspectie van nieuwe en bestaande civiele constructies. Dat doen we met een team van ervaren civieltechnisch specialisten.

‘Kunstwerkeigenaren zijn verantwoordelijk voor het goed functionerende en veilige infrastructuur. Daar komt best wat bij kijken.’
Jos Sinke, senior projectmanager
Verduurzamen vastgoed Aveco de Bondt.jpg

Nieuwe en bestaande civiele constructies

  • Nieuwe civiele kunstwerken: We verzorgen de engineering van bijvoorbeeld bruggen, viaducten, ecoducten, kademuren, onderdoorgangen, geluidsschermen, zware fundaties in Civil3D en Revit.
  • Bestaande civiele kunstwerken: We verzorgen inspecties van kunstwerken, voeren herberekeningen uit en adviseren over bijvoorbeeld constructieve versterking.
  • Waterketen-constructies: We verzorgen de constructieberekeningen en de engineering voor onder meer gemalen en stuwen. Dat doen we meestal in nauwe samenwerking met de waterspecialisten van Aveco de Bondt.
  • Energie-constructies: We maken constructieve berekeningen en tekeningen voor hoogspanningsstations en middenspanningsstations.
Zevenaar-constructies.jpg

Overige ondersteuning bij civiele constructies

De uitgebreide expertise die we hebben op het gebied van civiele constructies? Die zetten we het liefst zo breed mogelijk in. Zo kunnen we je bijvoorbeeld voorzien van kostprijscalculaties (o.a. SSK en LCC), ondersteunen bij aanbestedingen en projecten en ontzorgen door onderhoudsplannen te maken. En heb je een quickscan nodig van een kunstwerk, wil je een proefbelasting voor een kleine brug of wil je je kunstwerk ook seismisch doorgerekend hebben? Dan staan onze constructeurs en adviseurs voor je klaar!

Maatwerk op basis van jouw vragen en wensen

We kijken naar jouw plannen, eisen en wensen. Op basis hiervan geven wij advies over de oplossingen, voeren we eventueel inspecties en onderzoeken uit en stellen we schetsontwerpen, voorlopige ontwerpen en tenderontwerpen op. Afhankelijk van uw vraag stellen wij definitieve adviesrapporten, constructieve berekeningen en constructieve tekeningen en een bestek of uitvoeringsontwerpen op. Wij ontwerpen in Civil3D, Revit of Tekla.

Onze werkwijze: integrale aanpak, oog voor alle belangen

Civiele constructies staan nooit op zichzelf. Daar houden we rekening mee. We nemen in ons werk de belangen van de omgeving mee en houden rekening met zaken als het gebruik, de levensduur, de veiligheid, de praktische uitvoerbaarheid en het budget. Daarbij werken we vaak samen met andere disciplines binnen Aveco de Bondt. Van deskundigen op het gebied van watersystemen, infrastructuur of de ontwikkeling van het landelijk gebied tot specialisten in geotechniek, circulair- modulair- en duurzaam ontwerpen, 3D-scanning en assetinspecties. Met name voor de waterketen-constructies werken wij nauw samen met onze vakspecialisten op de vakgebieden als waterkeringen, geotechniek, hydraulica, hydrologie of werktuigbouwkundige installaties. Die integrale werkwijze zorgt voor haalbare en maakbare oplossingen voor nieuwe en bestaande civiele constructies.

Advies of een civiel technische oplossing nodig? Neem contact op met onze expert!
Jos  Sinke
Jos Sinke
Senior Projectmanager
T +31 6 227 58 871
jsinke@avecodebondt.nl